352-0706/01 – Basis of Computer Science (ZaklI)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Radim Farana, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními pojmy teorie informace a jejich využitím v počítačových aplikacích. Student se seznámí se základními pojmy z teorie informace, principy ukládání dat, datovými formáty, metodami zápisu algoritmů a hodnocení jejich složitosti, základními algoritmy kódování a šifrování a komprese dat.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět Základy informatiky patří do skupiny teoretických předmětů formujících profil absolventa v oboru. Jeho cílem je seznámení posluchačů se základními pojmy teorie informace a jejich využitím v počítačových aplikacích. Předmět se věnuje studiu základních algoritmů používaných v počítačových aplikacích, jako je kódování, šifrování a komprese dat, řazení a vyhledávání údajů, ukládání různých typů informace a pod. Předpokladem studia je absolvování předmětů Matematické metody informatiky a Základy automatizace.

Compulsory literature:

[1] KAČMÁŘ, D. & FARANA, R. Vybrané algoritmy zpracování informací. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 136 s. ISBN 80-7078-398-2. [2] VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1995. 195 s. ISBN 80-01-01346-4. [3] WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava : Alfa, 1989. 488 s. ISBN 80-05-00153-3.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení předmětu najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352706

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.