352-0711/01 – Databáze (DataB)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
SKU52 Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je doplňkovým předmětem k základním teoretickým předmětům formujícím profil absolventa v oboru 23 - 70 -7 Aplikovaná informatika a řízení. Jeho cílem je seznámení posluchačů s principy tvorby datových struktur pro řešení úloh hromadného zpracování dat, evidence apod. Student získá přehled o dostupných databázových systémech vhodných pro malou výpočetní techniku a zvládne metody a postupy tvorby databázových úloh malého a středního rozsahu s důrazem na týmovou práci.

Povinná literatura:

FARANA, R. Databázové systémy. Microsoft Access 2.0. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1995. 130 s. Dostupný také z www http://www.fs.vsb.cz/books/dbacc20/Welcome.htm. ISBN 80-7078-288-9. FARANA, R. Tvorba relačních databázových systémů. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 100 s. Plný text dostupný z www http://www.fs.vsb.cz/books/Acc97Lab/FaranaAcc97.pdf. Zdrojové soubory dostupné z www http://www.fs.vsb.cz/books/Acc97Lab/Welcome.htm. ISBN 80-7078-706-6. FARANA, R. Řešené problémy v databázi MS-Access. Interní učební text. 1. vyd. Ostrava : kat. ATŘ VŠB-TU Ostrava, 1996. 60 s. Dostupný také z www http://www.fs.vsb.cz/books/DBAcc/menu.htm. FARANA, R. & SATEK, V. Aplikace počítačů v řízení. Tvorba nápovědných souborů. 1. vyd. Ostrava : KAKI 1995. 46 s. Dostupný také z www http://www.fs.vsb.cz/books/Help30/Index.htm. ISBN 80-02-01037-X. OLSZOWSKI, P. & FARANA, R. Dotazovací jazyk SQL. Interní učební text. 1. vyd. Ostrava : kat. ATŘ VŠB-TU Ostrava, 1997. 30 s. Dostupný také z www http://www.fs.vsb.cz/books/SQLReference/Index.htm. ŠARMANOVÁ, J. Teorie zpracování dat. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1997, 106 s. ISBN 80-7078-491-1.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352711

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku