352-0718/01 – Basis of Computer Science (PoPra)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Radim Farana, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMU78 Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

ppp

Teaching methods

Summary

Počítačové praktikum je předmět, který studenty bakalářského studia strojní fakulty seznamuje blíže s počítači a jejich programovým vybavením. V průběhu jeho studia se studenti seznámí podrobněji s aplikacemi v prostředí Windows. Studium bude zajímat zejména studenty, kteří chtějí ve vyšších ročnících studovat obor Aplikovaná informatika a řízení.

Compulsory literature:

Farana,R.,

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352718

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.