352-0719/02 – Modelování a simulace (MOSYS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR57 doc. Dr.Ing. Ivo Formánek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu je, aby absolvent byl schopen sestavit a realizovat simulační model dynamického systému založený na metodě soustředěných parametrů a vyjádřený pomocí řádných diferenciálních rovnic pomocí simulačního programu. Student je schopen vytvořit matematický model ve stavové formulaci, transformovat jiné typy modelů vstup-výstup na stavovou formulaci a naprogramovat konečnou strukturu modelu v simulačním programu. Znalost metod numerického řešení diferenciálních rovnic umožňuje volbu vhodné metody pro přesné a stabilní řešení odezvy systému. Student je také schopen porovnat a vyhodnotit simulační programy a vybrat vhodný prostředek pro simulaci mechanických, elektrických, pneumatických a hydraulických systémů a řízení. Je schopen vyhodnotit výsledky simulačních experimentů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen zvládnutí postupů a metod potřebných pro realizaci matematických modelů dynamických systémů na číslicových počítačích. Vychází se ze stavové formulace dynamického systému, probírají se postupy převodu matematických modelů na stavový model a jeho realizace v simulačních programech. Dále se probírají numerické metody potřebné k realizaci modelů na číslicových počítačích a implementované v simulačních programech. Jsou podány základní informace o simulačních programech obecných a zaměřených na modelování mechanických, elektrických, pneumatických a hydraulických systémů a jejich řízení, jsou uvedeny souvislosti mezi simulací systémů, analýzou jejich dynamických vlastností a syntézou řízení. V rámci předmětu se řeší simulační úlohy v programu MATLAB - Simulink.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P. Simulace systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-112-2. NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. 276 s. ISBN 80-7225-030-2. ZÍTEK, P. & PETROVÁ, R. Matematické a simulační modely. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996. 128 s. ISBN 80-01-01524-6.

Doporučená literatura:

ZAPLATÍLEK, K., DOŇAR, B. MATLAB. Tvorba uživatelských aplikací. Praha : BEN, 2004.216 s. ISBN 80-7300-133-0. ZÍTEK, P. Simulace dynamických systémů. Praha: SNTL, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.