352-0903/05 – Teorie automatického řízení (TAŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Teorie automatického řízení je naučit studenty základům teorie řízení spojitých i diskrétních, lineárních i nelineárních, SISO a MIMO regulačních obvodů. Provádět jejich analýzu a syntézu, tj. návrh struktury regulátoru pro dané typy regulovaných soustav a výpočet jejich stavitelných parametrů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Matematické modely lineárních a nelineárních dynamických systémů typu SISO a MIMO. Spojité a diskrétní lineární SISO a MIMO systémy řízení, jejich citlivost, kritéria stability, syntéza, vícesmyčkové systémy řízení. Přístup s využitím stavového prostoru k syntéze spojitých a diskrétních SISO a MIMO systémů řízení, stabilita, řiditelnost, pozorovatelnost, stavové regulátory, stavový pozorovatel.

Povinná literatura:

ASTRÖM, K., HÄGGLUND, T. Advanced PID Control. ISA – Instrumentation, Systems, and Automation Society, Research Triangle Park, NC, 2006, ISBN 1-55617-942-1. BALÁTĚ, J. 2003. Automatické řízení. Nakladatelství BEN – technická literatura, Praha, 2003 (2. vydání, 2005). ISBN 80-7300-020-2. GOODWIN G. C., GRAEBE, S. F., SALGADO, M. E. Control System Design. Pearson Education, Singapore, 2001, ISBN 81-297-0002-6. HAVLENA, V., ŠTECHA, J. Moderní teorie řízení. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2000, ISBN 80-01-02095-9. ŠULC, B., VÍTEČKOVÁ, M. 2004. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004, ISBN 80-01-03007-5. VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Vybrané metody seřizování regulátorů. VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2011, ISBN 978-80-248-2503-8. DORF, R. C., BISHOP, R. H. Modern Control Systems. Tenth Edition. Upper Saddle River – New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN 0-13-145733-0. FRANKLIN, G. F., POWELL, J. D., Emami-Naeini, A. Feedback Control of Dynamic Systems. Fourth Edition. Prentice Hall, Upper Sadle River, 2002, ISBN 0-13-032393-4. OGUNNAIKE, B. A., RAY, W. H. (1994) Process Dynamics, Modeling, and Control. Oxford University Press, Oxford, 1994, ISBN 0-19-509119-1 http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/stavove-rizeni.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/state-space-control.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/vybrane-metody-serizovani-regulatoru.pdf http://books.fs.vsb.cz/DeltaTransAS/index.htm http://books.fs.vsb.cz/NelSys/NelSys.pdf VÍTEČKOVÁ, Miluše, 2020. Pozorovatel poruchy. [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/pozpor/pozorovatel-poruchy.pdf

Doporučená literatura:

ŠVARC, I., ŠEDA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007, ISBN 978-80-214-3491-2. VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace. Dotisk 2. vydání. VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-1924-2. VÍTEČKOVÁ, M. Metoda požadovaného modelu. VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2017, ISBN 978-80-248-4052-9. VÍTEČEK, A., CEDRO, L., FARANA, R., VÍTEČKOVÁ, M. Fundamentals of Mathematical Modelling. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2018, PL ISBN 978-83-65719-35-5. VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M., FARANA, R., CEDRO, L. Principles of Automatic Control. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2012, PL ISBN 978-83-88906-84-8. DORF, R. C., BISHOP, R. H. Modern Control Systems. Tenth Edition. Upper Saddle River – New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN 0-13-145733-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Modelování procesů a identifikace. Teoretické modely procesů, odhad parametrů v teoretických modelech, validace teoretických modelů, empirické modely procesů, odezvové a kmitočtové metody identifikace, modely mnohorozměrových procesů. Jednorozměrové regulační obvody. Regulační obvody, syntéza konvenčních regulátorů, návrh rozvětvených struktur regulačních obvodů, syntéza regulátorů pro procesy s náročnou dynamikou. Mnohorozměrové regulační obvody. Přenosové matice, analýza interakcí a návrh jednoduchých regulačních smyček, syntéza regulátorů. Návrh mnohorozměrových regulátorů, dynamická a statická autonomnost. Číslicová regulace. Diskrétní systémy, vzorkování a tvarování, dynamická analýza diskrétních systémů, syntéza číslicových regulátorů, mnohorozměrové číslicové regulátory.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.