352-0904/04 – System Identification and Modeling (IaM)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The PhD student is experienced in system identification methods and mathematical - physical modelling and is able to use the methods by the solving of the topic of the dissertation. He/she is able to design the identification experiment, evaluate the results and realize the simulation model using the simulation programme. He/she is able to run the simulation experiments, to choose suitable numerical method and set up the conditions of the numerical solution. The professional skills allow him/her to verify the results of the simulation experiments.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Systems and models, types of mathematical models, differential equations, state space description, description in frequency domain. Modeling, analytical methods of system identification, principles of physical modeling. Methods of system identification, black box approach. Input, output signals, step response, frequency analysis. Nonparametric methods. Parameter estimation of dynamic models. Stochastic approach, correlation methods. Identification experiment, model validation and model simulation and use.

Compulsory literature:

Keesman, K.J.: System Identification. Springer. 2011. ISBN 978-0-85729-522-4. Isermann, R., M. Muenchhof: Identification of Dynamic Systems. Springer, 2011. ISBN 978-3-540-78878-2. Söderström, T. – Stoica, P.: System Identification. Prentice Hall International (UK) Ltd., 1989. ISBN 0-13-881236-5. Frederick, D.K.- Charles M.C.: Modeling and Analysis of Dynamic Systems. John Wiley & Sons.Inc. 1995. ISBN 0 471 12517 2.

Recommended literature:

Ljung,L. & Glad,T. Modeling of Dynamic Systems.Prentice Hall,Inc.Engelwood Cliffs, New Persey 07632. ISBN 0-13-597097-0. Keesman, K.J.: System Identification. Springer. 2011. ISBN 978-0-85729-522-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Předmět je zakončen zkouškou za účasti školitele. Tématické okruhy zkušebních otázek vycházejí z osnovy předmětu a mají vazbu na téma disertační práce.

E-learning

Other requirements

Student zpracuje seminární práci zaměřenou na aplikaci metod studovaných v rámci předmětu a rozvoj znalostí v návaznosti na téma disertační práce. Zpracování seminární práce a dosažené výsledky průběžně konzultuje.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Matematické modely dynamických systémů, jejich klasifikace a struktury. Formulace matematických modelů obecně nelineárních, časově variantních dynamických systémů Matematicko-fyzikální modelování a tvorba modelů se soustředěnými parametry dynamických systémů různých fyzikálních domén. Tvorba matematického modelu komplexního systémů v návaznosti na téma disertační práce. Experimentální metody identifikace spojitých modelů dynamických systémů pomocí deterministických signálů. Experimentální metody identifikace spojitých modelů dynamických systémů pomocí stochastických signálů. Experimentální identifikace diskrétních modelů dynamických systémů. Jednorázová identifikace diskrétních modelů systémů. Rekurzivní metody identifikace diskrétních modelů. Experimentální identifikace pomocí nelinearity ve zpětné vazbě.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0719D270005) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0719D270005) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0719D270005) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0719D270005) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0719D270005) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0719D270005) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0719D270005) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0719D270005) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0719D270005) Transport and Material Handling K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0719D270005) Transport and Material Handling P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.