352-0905/05 – Technické prostředky automatizace (TPA)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FS, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat vědomosti o technických prostředcích automatizace a o jejich praktickém použití při vypracování doktorandské práce a zvládnutí vědeckých metod při využití těchto prostředků. Studentovy dílčí vědomosti jsou uspořádány v rámci doktorandského studia tak, aby byl schopen samostatné analýzy, syntézy a prezentace svých myšlenek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Popis prostředků automatického řízení, možností propojení jednotlivých částí řídicího systému, prvků pro zpracování a unifikaci signálů, snímačů, akčních členů, řídicích systémů. Dále je obsahem předmětu specifikace rozhraní při projektování řídicích systémů, možnost nasazení distribuovaných řídicích systémů a vazby na SCADA/MMI, nové trendy prostředků automatizace.

Povinná literatura:

[1]BOYES, W. 2002. Instrumentation Reference Book, 3rd Edition. New York (USA): ISA, 2002. 1062 p. ISBN 07-50671-238 [2]LIPTAK, B.G. Instrument Engineers´ Handbook, 4th Edition – Process Measurement and Analysis, Vol.1. New York (USA): ISA, 2003. 1824 p. ISBN 08- 49310-830 [3]Fraden, J. Handbook of Modern Sensors, New York (USA): Springer, 2004, pp. 589. Hardcover, ISBN 0-387-00750-4 [4]Bolton, W. Instrumentation and Control Systems. Oxford: Elsevier, 2004, pp. 339. ISBN 0-7506-6432-0 [5]Boyd, G., Jackson, L., Reeds Vol 10: Instrumentation and Control Systems. A&C Black, Oct 11, 2013 - Technology & Engineering - 360 pages [6] Dunn, W.C., Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control, Second Edition. McGraw Hill Professional, Sep 28, 2018 - Technology & Engineering - 352 pages

Doporučená literatura:

[1]Fraden, J. Handbook of Modern Sensors, New York (USA): Springer, 2004, pp. 589. Hardcover, ISBN 0-387-00750-4 [2]Bolton, W. Instrumentation and Control Systems. Oxford: Elsevier, 2004, pp. 339. ISBN 0-7506-6432-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu ke zkoušce

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti připraví projekt, který musí obhájit.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Snímače elektrických a neelektrických veličin. Zesilovače a převodníky. Přenosové systémy a sítě LAN,ILAN a WLAN. Vyhodnocovací zařízení - signalizační prvky, zobrazovací přístroje, ovládací prvky, … . Regulátory a řídicí počítače, PLC. Moduly pro projektování měřicích a řídicích systémů. Akční členy a orgány. Vývojové trendy automatizačních prostředků. Programová podpora řídicích systémů SCADA/MMI.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.