352-0906/01 – Počítačové systémy (PoSys)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat hluboké znalosti v oblastech: počítačové architektury, principů a vlastností procesorů a pamětí, ve vnitřní struktuře vstupních a výstupních jednotek, periferních zařízeních. Dalším cílem předmětu je získat znalosti o vnitřní struktuře řídicích počítačů, mikropočítačů a logických automatů. Získání základních znalostí v oblasti počítačových sítí ILAN, LAN a WLAN (struktura, komunikace, zabezpečení, přístupové metody), jako součástí vazeb v distribuovaných systémech řízení. Bezdrátová komunikace a její možnosti využití v řídicích systémech. Využití těchto stavebních prvků v průmyslu 4.0 a v počítačově integrovaných průmyslových řídicích systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Popis stavebních prvků použitých při projektování a realizaci řídicích systémů, možnosti a principy komunikačních vazeb na různých úrovních řízení mezi snímači, řídicími systémy a akčními členy. Zavádění nových trendů v automatizaci při návrhu rozsáhlých distribuovaných řídicích systému.

Povinná literatura:

MATOUŠEK, D. Aplikace mikrokontrolérů PIC32MX. Praha: BEN - technická literatura, 2014. ISBN 978-80-7300-504-7. VÁŇA, V. ARM pro začátečníky. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-246-6. XIAO, P. Designing Embedded Systems and the Internet of Things (IoT) with the ARM mbed, 1st Edition. Wiley, 2018. 344p. ISBN 9781119364016.

Doporučená literatura:

BRÄUNL, T. 2003 Embedded robotics: mobile robot design and applications with embedded systems. Berlin: Springer, 2003. ISBN 3-540-03436-6. NOVÁK, P. Mobilní roboty: pohony, senzory, řízení. Praha: BEN - technická literatura, 2005. Robotika, díl 1. ISBN 80-7300-141-1. VIRGALA, I. Mikroprocesorová technika I. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2014. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-1669-7. Skripta. Technická univerzita (Košice, Slovensko). WHITT, M. D. 2003. Successful Instrumentation and Control Systems Design. New York (USA): ISA, 2003. 360 p. ISBN 1-55617-844-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení zadaného výzkumného projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Počítačové architektury, principy a vlastnosti procesorů a pamětí, vstupní a výstupní jednotky, periferní zařízení s důrazem na jednotky styku s prostředím. Systémová struktura řídicích počítačů a mikropočítačů a logických automatů. Počítačové sítě ILAN, LAN, MAN a WAN – struktura, komunikace, zabezpečení. Bezdrátová komunikace a její možnosti využití v řídicích systémech. Využití v počítačově integrovaných průmyslových řídicích systémech CAD/CAM.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.