352-0906/05 – Počítačové systémy (PoSys)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, USP, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat hluboké znalosti v oblastech: počítačové architektury, principů a vlastností procesorů a pamětí, ve vnitřní struktuře vstupních a výstupních jednotek, periferních zařízeních. Dalším cílem předmětu je získat znalosti o vnitřní struktuře řídicích počítačů, mikropočítačů a logických automatů. Získání základních znalostí v oblasti počítačových sítí ILAN, LAN a WLAN (struktura, komunikace, zabezpečení, přístupové metody), jako součástí vazeb v distribuovaných systémech řízení. Bezdrátová komunikace a její možnosti využití v řídicích systémech. Využití těchto stavebních prvků v průmyslu 4.0 a v počítačově integrovaných průmyslových řídicích systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Popis stavebních prvků použitých při projektování a realizaci řídicích systémů, možnosti a principy komunikačních vazeb na různých úrovních řízení mezi snímači, řídicími systémy a akčními členy. Zavádění nových trendů v automatizaci při návrhu rozsáhlých distribuovaných řídicích systému.

Povinná literatura:

MATOUŠEK, D. Aplikace mikrokontrolérů PIC32MX. Praha: BEN - technická literatura, 2014. ISBN 978-80-7300-504-7. VÁŇA, V. ARM pro začátečníky. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-246-6. XIAO, P. Designing Embedded Systems and the Internet of Things (IoT) with the ARM mbed, 1st Edition. Wiley, 2018. 344p. ISBN 9781119364016.

Doporučená literatura:

BRÄUNL, T. 2003 Embedded robotics: mobile robot design and applications with embedded systems. Berlin: Springer, 2003. ISBN 3-540-03436-6. NOVÁK, P. Mobilní roboty: pohony, senzory, řízení. Praha: BEN - technická literatura, 2005. Robotika, díl 1. ISBN 80-7300-141-1. VIRGALA, I. Mikroprocesorová technika I. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2014. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-1669-7. Skripta. Technická univerzita (Košice, Slovensko). WHITT, M. D. 2003. Successful Instrumentation and Control Systems Design. New York (USA): ISA, 2003. 360 p. ISBN 1-55617-844-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zprávy a obhajoba projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení zadaného výzkumného projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Počítačové architektury, principy a vlastnosti procesorů a pamětí. Vstupní a výstupní jednotky, periferní zařízení včetně rozhraní. Vnitřní struktura řídicích počítačů, mikropočítačů a PLC. Počítačové sítě ILAN, LAN a WLAN - struktura, komunikace, realizace. Nové trendy v projektování řídicích systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270004) Robotika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.