352-0908/05 – Systémová analýza (SA)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Systémová analýza je seznámit studenty se základními systémovémi pojmy, systémy, subsystémy a prvky systému, kompozicí a dekompozicí. Dále budou studenti seznámeni s teorií grafů, budou umět popsat systém pomocí grafu, provádět operace na grafech, řešit dopravní problémy na grafech, projektovat činnosti s využitím metody kritické cesty a PERT, optimalizovat technologický postup a jeho řízení. Dalšími tématy předmětu jsou: teorie pravděpodobnosti, teorie náhodných procesů, systémy hromadné obsluhy, teorie her, nekooperativní hry v čistých a smíšených strategiích, distribuční úlohy jako aplikace lineárního programování, teorie zásob, úlohy optimálních skladů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní systémové pojmy, systémy, subsystémy a prvky systému, kompozice a dekompozice. Metody popisu systémů. Teorie grafů, popis systému pomocí grafu, operace na grafech. Řešení dopravních problémů na grafech. Metody kritické cesty a PERT, optimalizace technologického postupu a jeho řízení. Teorie pravděpodobnosti, teorie náhodných procesů. Systémy hromadné obsluhy. Teorie her, nekooperativní hry v čistých a smíšených strategiích. Distribuční úlohy jako aplikace lineárního programování. Teorie zásob, úlohy optimálních skladů.

Povinná literatura:

HILLIER, F. S., LIEBERMAN, G. J. Introduction to Operations Research. Eighth Edition. McGraw-Hill, New York, 2005, ISBN 0-07-252744-7. HUDZOVIČ, P. Optimalizácia. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2001, ISBN 80-227-1598-0. MARLOW, W. H. Mathematics for Operations Research. John Wiley & Sons, New York, 1978, ISBN 0-486-67723-0. RARDIN, R. L. Optimization in Operations Research. Second Edition. Pearson Higher Education, Hoboken, 2017, ISBN 978-0-13-438455-9. RAVINDRAN, A., RAGSDELL, K. M., REKLAITIS, G. Engineering Optimization. Methods and Applications. Second Edition. John Wiley & Sons, Hoboken, 2006, ISBN-13 978-0-471-53814-9 ROSINOVÁ, D., DÚBRAVSKÁ, M. Optimalizacia. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2795-2. VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M. Optimální systémy řízení. Dotisk 1. vydání. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2018, ISBN 978-80-248-4239-4. http://books.fs.vsb.cz/SystAnal/Uvod.htm

Doporučená literatura:

ŠTECHA, J. Optimální rozhodování a řízení. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02083-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola zadaného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lineární optimalizační modely. Formulace lineárních optimalizačních modelů, algebraická a geometrická reprezentace lineárních optimalizačních modelů, simplexová metoda, citlivostní analýza a dualita. Dopravní problém. Síťové modely, klasický dopravní problém, přiřazovací model, dualita v dopravním problému, simplexová metoda v dopravních problémech. Nejkratší cesta a jiné síťové modely. Nejkratší cesta v obecné síti, nejkratší a nejdelší cesta v acyklických sítích. Dynamické programování. Bellmanův princip optimality, dynamické programování v optimalizaci na grafech, CPM, PERT. Modely hromadné obsluhy. Jednokanálové a vícekanálové systémy hromadné obsluhy s Poissonovým a exponenciálním tokem, jiné modely systémů hromadné obsluhy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.