352-0910/05 – Optimalizace (O)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Optimalizace je seznámit studenty s metodami statické a dynamické optimalizace. Student by měl být schopen sestavit účelovou funkci a navrhnout metodu řešení. V oblasti dynamické optimalizace student bude schopen navrhnou takové řízení nelineárních systémů, které bude optimální z různých hledisek, např. časového, energetického aj.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Statická optimalizace. Analytické metody mnohorozměrové minimalizace, úlohy bez omezení, s omezeními ve tvaru rovností a nerovností. Numerické metody mnohorozměrové minimalizace. Dynamické programování ve statistické optimalizaci. Dynamická optimalizace. Dynamické programování v úlohách optimálního řízení. Pontrjaginův princip minima. Variační počet v úlohách optimálního řízení.

Povinná literatura:

HUDZOVIČ, P. Optimalizácia. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2001, ISBN 80-227-1598-0. LEWIS, F. L., SYRMOS, V. L. Optimal Control. Second Edition. New York: John Wiley & Sons, 1995, ISBN 0-471-03378-2. PINCH, E. R. Optimal Control and the Calculus of Variations. Oxford: Oxford University Press, 1993, ISBN 0-19-853217-2. RARDIN, R. L. Optimization in Operations Research. Upper Saddle River – New Jersey, 2000, ISBN 0-02-398415-5. ROSINOVÁ, D., DÚBRAVSKÁ, M. Optimalizacia. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2795-2. ŠTECHA, J. Optimální rozhodování a řízení. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02083-5. VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M. Optimální systémy řízení. Dotisk 1. vydání. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2018, ISBN 978-80-248-4239-4. ZÍTEK, P. VÍTEČEK, A. Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, ISBN 80-01-01939-X. RAVINDRAN, A., RAGSDELL, K. M., REKLAITIS, G. Engineering Optimization. Methods and Applications. Second Edition. John Wiley & Sons, Hoboken, 2006, ISBN-13 978-0-471-53814-9 http://books.fs.vsb.cz/StatickaOptimalizace/index.htm http://books.fs.vsb.cz/Agregace/index.html

Doporučená literatura:

ALEXEJEV, V. M., Tichomirov, V. M., FOMIN, S. V. Matematická teorie optimálních procesů. Academia, Praha, 1991, ISBN 80-200-0319-3. BURNS, J. A. Introduction to the Calculus of Variations and Control. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2014, ISBN 978-1-4665-7139-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola zadaného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Statická optimalizace. Optimalizace bez omezení, optimalizace s omezeními, numerické metody řešení. Optimální řízení diskrétních systémů. Diskrétní lineárně kvadratický regulátor, Bellmanův princip optimality, dynamické programování v diskrétním optimálním řízení. Optimální řízení spojitých systémů. Dynamické programování ve spojitém optimálním řízení. Pontrjaginův princip minima, variační počet. Metoda agregace v optimálním řízení. Standardní systémy, nerobustní a robustní řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.