352-0915/03 – Pokročilé metody automatického řízení (PMAŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Pokročilé metody automatického řízení je seznámit studenty s novými přístupy k řízení spojitých a diskrétních systémů řízení s využitím delta modelů a D-transformace. Dalšími tématy předmětu jsou řízení dynamických systémů s dominantním dopravním zpožděním, robustní řízení systémů s neurčitostmi a neměřitelnými poruchami.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Delta modely, a D-transformace. Řízení dynamických systémů s dominantním dopravním zpožděním. Robustní říze-ní systémů s neurčitostmi a neměřitelnými poruchami. Fuzzy řízení. Matematické základy fuzzy řízení, reprezentace rozhodovacích pravidel, fuzzifikace, inferenční mechanismus, defuzzifikace, volba metod fuzzifikace a defuzzifikace. Umělé neuronové sítě. Modely reálných procesů s využitím umělých neuronových sítí.

Povinná literatura:

ČELIKOVSKÝ, S. Nelineární systémy. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03435-6. DRIANKOV, D., HELLENDOORN, H., REINFRANK, M. An Introduction to Fuzzy Control. Second Edition. Springer – Verlag, Berlin, 1996, ISBN 3-540-60691-2. FEUER, A., GOODWIN, G. C. Sampling in Digital Signal Processing and Control. Boston: Birkhäuser, 1996, ISBN 0-8176-3934-9. GOODWIN G. C., GRAEBE, S. F., SALGADO, M. E. Control System Design. Pearson Education, Singapore, 2001, ISBN 81-297-0002-6. HANG, CH. C., LEE, T. H., HO, W. K. Adaptive Control. Instrument Society of America, Research Triangle Park, 1993, ISBN 1-55617-477-2. HAVLENA, V., ŠTECHA, J. Moderní teorie řízení. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2000, ISBN 80-01-02095-9. ISIDORI, A. Nonlinear Control Systems. Third Edition. Springer – Verlag, London, 1995, ISBN 3-540-19916-0. JURA, P. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2003, ISBN 80-214-2261-0. KHALIL, H. K. Nonlinear Systems. Third Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, ISBN 0-13-067389-7. KROKAVEC, D., FILASOVÁ, A. Diskrétne systémy. Elfa, Košice, 2006, ISBN 80-8086-028-9. KUČERA, V. Analysis and Design of Discrete Linear Control Systems. Academia, Prague, 1991, ISBN 80-200-0252-9. MACHÁČEK, J. Pokročilé metody řízení procesů. Univerzita Pardubice, Pardubice, 2015, ISBN 978-80-7395-937-1. RAZÍM, M., ŠTECHA, J. Nelineární systémy. Ediční středisko ČVUT, Praha: 1997, ISBN 80-01-01663-3. VYSOKÝ, P. Fuzzy řízení. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1997, ISBN 80-01-01429-8. ZÍTEK, P. VÍTEČEK, A. Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami. Vydavatelství ČVUT, Praha,1999, ISBN 80-01-01939-X. VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK, 2020. Nelineární systémy. Fuzzy řízení [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4414-5. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/NelSysFuzzy/Viteckova-Vitecek-Nelinearni-systemy-Fuzzy-rizeni.pdf. FEUER, A., GOODWIN, G. C. Sampling in Digital Signal Processing and Control. Boston: Birkhäuser, 1996, ISBN 0-8176-3934-9. OGUNNAIKE, B. A., RAY, W. H. (1994) Process Dynamics, Modeling, and Control. Oxford University Press, Oxford, 1994, ISBN 0-19-509119-1

Doporučená literatura:

CHEN, C. T. Analog and Digital Control System Design. Transfer-Function, State-Space, and Algebraic_Methods. Oxford University Press, Oxford, 1993, ISBN 978-0-19-531046-7. HUBA, M. Nelineárne systémy. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2003, ISBN 80-227-1908-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola zadaného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Fuzzy řízení. Matematické základy fuzzy řízení, reprezentace rozhodovacích pravidel, fuzzifikace, inferenční mechanismus, defuzzifikace, volba metod fuzzifikace a defuzzifikace. Umělé neuronové sítě. Modely reál-ných procesů s využitím umělých neuronových sítí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Delta modely, a D-transformace. Řízení dynamických systémů s dominantním dopravním zpožděním. Robustní říze-ní systémů s neurčitostmi a neměřitelnými poruchami.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.