352-0917/01 – Inteligentní senzory a instrumentace (ISaI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studenta s inteligentními senzorovými systémy používanými v distribuovaných systémech řízení (inteligentní senzory a aktuátory). Seznámením studenta s technickým a programovým vybavením inteligentní instrumentace, její vnitřní strukturou, vlastnostmi, …. Vytváření senzorové sítě s použitím stavebních prvků pro inteligentní senzory. Seznámení studenta s komunikačním rozhraním inteligentní instrumentace (průmyslové sítě ILAN RS 485, CAN, AS-i, meziobvodová komunikace I2C, SPI a bezdrátové sítě WLAN. Součástí výuky jsou příklady z praxe a popis aktuálního vývoje a uplatnění inteligentní instrumentace v IoT a průmyslu 4.0.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Generace senzorových systémů v distribuovaných systémech řízení, inteligentní senzory a aktuátory (struktura, vlastnosti), technické a programové prostředky inteligentní instrumentace, stavebnice a vývojové systémy „smart“ měřicích a řídicích systémů. Tvorba prototypů inteligentních senzorů. Vývojové trendy inteligentní instrumentace.

Povinná literatura:

Snímače a senzory v biomedicíně. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3104-6. Skripta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. SCHMID, D. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Přeložil Jiří HANDLÍŘ. Praha: Europa-Sobotáles cz., 2005. ISBN 80-86706-10-9. NIHTIANOV, S., LUQUE, A. Smart Sensors and MEMS, 2nd Edition. Woodhead Publishing, 2018. 604 p. ISBN 9780081020555, eBook ISBN 9780081020562.

Doporučená literatura:

MARTINEK, R. Senzory v průmyslové praxi [CD-ROM]. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 978-80-7300-354-8. BOLTON, W. Instrumentation and Control Systems. Newnes, 2004, 352 p. ISBN-10 9780750664325, ISBN-13 978-0750664325.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Senzorové systémy v distribuovaných hierarchických systémech, inteligentní senzory a aktuátory (struktura, vlastnosti), technické a programové prostředky inteligentní instrumentace. Senzorové sítě - komunikace, centralizovaný a decentralizovaný systém měřících řetězců. Stavebnice a vývojové systémy „smart“ měřicích a řídicích systémů. Průmyslové sítě ILAN (principy, architektura, protokoly, příklady – RS 485, CAN, ASi, fieldbusy). Bezdrátové sítě WLAN, aplikační příklady – Bluetooth, Wi-Fi. Příklady z praxe a budoucí vývoj - nanosenzory, biosenzory.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku