352-0918/02 – Databáze a e-technologie (DBET)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti prokazují hluboké znalosti z oblastí: Strukturované databázové systémy, SQL, přístup k datům v sítích, distribuované systémy a replikace dat. Informační systémy v síti Internet/Intranet, kryptografické zabezpečení. Internetové technologie (HTML, XML, ASP, PHP, …) sběru a zpracování dat, mechanismy komunikace a její zabezpečení. Vícevrstvé architektury klient-server, distribuo-vané zpracování dat, data mining.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Strukturované databázové systémy, SQL, přístup k datům v sítích, distribuované systémy a replikace dat. Informační systémy v síti Internet/Intranet, kryptografické zabezpečení. Internetové technologie (HTML, XML, ASP, PHP, …) sběru a zpracování dat, mechanismy komunikace a její zabezpečení. Vícevrstvé architektury klient-server, distribuované zpracování dat, data mining.

Povinná literatura:

FERGUSON, N. & SCHNEIDER, B. Practical Cryptography. Indianapolis, Indiana, U.S.A. : Wiley Publishing, Inc., 2003, 410 pp. ISBN 0-471-22357-3. Cheong, Fah-Chun. Internet agents : spiders, wanderers, brokers, and 'bots. Indianapolis (USA) : New Riders, 1996, 413 pp. ISBN 1-56205-463-5. Cisco Systems, et al. Internetworking technologies handbook. Indianapolis (USA) : Cisco Press, 2000, 1077 pp. ISBN 1-58705-001-3. Courtney, James F. & Paradice, David B. Database systems for management. 1. ed. St. Louis (USA) : Times Mirror/Mosby College, 1988, 518 pp. ISBN 0-8016-1180-6. Garcia-Molina, Hector, Ullman, Jeffrey D. & Widom, Jennifer. Database systems : the complete book. Upper Saddle River (USA) : Prentice Hall, 2002, 1119 pp. ISBN 0-13-031995-3. Hahn, Harley & Stout, Rick. The Internet complete reference. Berkeley : McGraw- Hill, 1994, 817 pp. ISBN 0-07-881980-6. Kahin, Brian & Varian, Hal R. Internet publishing and beyond : the economics of digital information and intellectual property. Cambridge (USA) : MIT Press, 2000, 243 pp. ISBN 0-262-61159-7. Reese, George. Database programming with JDBC and Java. Sebastopol (USA) : O’Reilly, 2000, 328 pp. ISBN 1-56592-616-1. Rosenberg, Marc Jeffrey. E-learning : strategies for delivering knowledge in the digital age. New Yourk (USA) : McGraw-Hill, 2001, 344 pp. ISBN 0-07-136268- 1. Shepherd, John C. Database management : theory and application. Homewood (USA) : Irwin, 1990, 781 pp. ISBN 0-256-07829-7.

Doporučená literatura:

FERGUSON, N. & SCHNEIDER, B. Practical Cryptography. Indianapolis, Indiana, U.S.A. : Wiley Publishing, Inc., 2003, 410 pp. ISBN 0-471-22357-3. Cheong, Fah-Chun. Internet agents : spiders, wanderers, brokers, and 'bots. Indianapolis (USA) : New Riders, 1996, 413 pp. ISBN 1-56205-463-5. Cisco Systems, et al. Internetworking technologies handbook. Indianapolis (USA) : Cisco Press, 2000, 1077 pp. ISBN 1-58705-001-3. Courtney, James F. & Paradice, David B. Database systems for management. 1. ed. St. Louis (USA) : Times Mirror/Mosby College, 1988, 518 pp. ISBN 0-8016-1180-6. Garcia-Molina, Hector, Ullman, Jeffrey D. & Widom, Jennifer. Database systems : the complete book. Upper Saddle River (USA) : Prentice Hall, 2002, 1119 pp. ISBN 0-13-031995-3. Hahn, Harley & Stout, Rick. The Internet complete reference. Berkeley : McGraw- Hill, 1994, 817 pp. ISBN 0-07-881980-6. Kahin, Brian & Varian, Hal R. Internet publishing and beyond : the economics of digital information and intellectual property. Cambridge (USA) : MIT Press, 2000, 243 pp. ISBN 0-262-61159-7. Reese, George. Database programming with JDBC and Java. Sebastopol (USA) : O’Reilly, 2000, 328 pp. ISBN 1-56592-616-1. Rosenberg, Marc Jeffrey. E-learning : strategies for delivering knowledge in the digital age. New Yourk (USA) : McGraw-Hill, 2001, 344 pp. ISBN 0-07-136268- 1. Shepherd, John C. Database management : theory and application. Homewood (USA) : Irwin, 1990, 781 pp. ISBN 0-256-07829-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení zadaného výzkumného úkolu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Strukturované databázové systémy, SQL, přístup k datům v sítích, distribuované systémy a replikace dat. Informační systémy v síti Internet/Intranet, kryptografické zabezpečení. Internetové technologie (HTML, XML, ASP, PHP, …) sběru a zpracování dat, mechanismy komunikace a její zabezpečení. Vícevrstvé architektury klient-server, distribuo-vané zpracování dat, data mining.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku