352-0919/01 – Informační systémy v managementu (ISvM)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Wolf, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WOL05 doc. Ing. Petr Wolf, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Manager a informační technologie, cena informací při řízení. Pracovní a informační prostředí managera. Počí-tačové informační systémy podniků. Organizační struktury podniků a informační systémy, jejich základní typy pro podporu managementu (TPS, OAS, MIS, DSS, GDSS, ESS, EIS). Expertní systémy v managementu, reprezentace znalostí.. Aplikační příklady podnikových informačních systémů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Manager a informační technologie, cena informací při řízení. Pracovní a informační prostředí managera. Počí-tačové informační systémy podniků. Organizační struktury podniků a informační systémy, jejich základní typy pro podporu managementu (TPS, OAS, MIS, DSS, GDSS, ESS, EIS). Expertní systémy v managementu, reprezentace znalostí.. Aplikační příklady podnikových informačních systémů.

Povinná literatura:

WOLF, P. 2006. Úspěšný podnik na globálním trhu. Odborná monografie. Bratislava: CS Profi-Public. ISBN 80-969546-5-2. EAN 9788096954650, 240 s. WOLF, P. 2006. Basic of Information Management. [online]. Canakale, Turkey: Onsekiz Mart Universitesi, Canakale, November, 2005, 80 s. Dostupné z <http://biibf.comu.edu.tr/veriingm/wolf.doc> TOFLER, A. 1990. Power Shift: Knowledge, Wealth and Violince at the Edge of the 21st Century. New York: Bantam Books, 1990. LAUDON, K., LAUDON, J. 1995. Essentials of Management Information Systéme Organization and Technology. New Jersey: Prentice-Hall, 1995. ISBN 0-13-320136- 8.

Doporučená literatura:

TRUNEČEK, J at al. 1999. Management v informační společnosti. Praha: VŠE Praha, 1999. ISBN 80-7079-683-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.