352-0921/05 – Mechatronika (M)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se strukturou mechatronických systémů, jejich navrhováním a analýzou s využitím simulačních metod při analýze jejich dynamických vlastností a návrhu řízení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen návrh mechtronických systémů a jejich řízení s využitím simulačních programů. Vychází se ze struktury mechatronického systému, matematicko-fyzikální analýzy jeho subsystémů, tvorby a realizace jejich simulačních modelů. Probírá se V-model vývoje řídicích systémů a použití simulačních modelů a softwarových vývojových prostředků v jednotlivých jeho fázích: analýza systému a jeho simulace, návrh řízení a cílového kódu (Rapid Control Prototyping), automatické generování řídicího kódu, testování řídicích algoritmů – Hardware in the Loop simulace.

Povinná literatura:

Noskievič, P.: Modelování a simulace mechatronických systémů pomocí programu MATLAB - Simulink. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3231-9. Víteček, A., Vítečková, M.: Closed Loop Control of Mechatronic Systems. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3149-7. De Silva, Clarence W.: Mechatronics. A foundation course. CRC Press. 2010. ISBN 978-1420082128. Isermann, R.: Mechatronic Systems. Fundamentals. Springer Verlag. 2003. ISBN 978-1852336936. Mohamed, A. El-Sharkawi: Fundamentals of Electric Drives. Cengage, 2017. ISBN 978-1-30597096-0. Eugeniy E. Mikhailov: Programming with MATLAB for Scientists. CRC Press, 2017. ISBN 978-1-4987-3828-6. Jean Kiusalaas: Numerical Methods in Engineering with Python 3. Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-03385-6.

Doporučená literatura:

Nevrlý, J.: Modelování pneumatických systémů. CERM s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5. Schulz, D., Prede, G., Ebel, F.: Electropneumatics. FESTO.2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou za účasti školitele. Tematické okruhy zkušebních otázek vycházejí z osnovy předmětu a mají vazbu na téma disertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zpracuje seminární práci zaměřenou na návrh řízení mechatronického systému a na rozvoj znalostí v oblasti vývoje řídicích systémů s podporou simulačních modelů v rámci V-cyklu v návaznosti na téma disertační práce. Zpracování seminární práce a dosažené výsledky průběžně konzultuje.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika mechatronických systémů, jejich dekompozice na jednotlivé subsystémy. Sestavení simulačního modelu mechatronického systému - matematicko-fyzikální modelování. Realizace simulačního modelu mechatronického systému v prostředí MATLAB-Simulink. Modelování a simulace mechatronických systémů pomocí fyzikálního modelování a s využitím toolboxu Simscape. Real-time simulace, simulace Hardware in the Loop. Vývoj digitálních dvojčat. V-model vývojového cyklu řídicích systémů s podporou simulačních modelů. Návrh řídicích algoritmů s podporou simulačních modelů. Generování řídicích algoritmů - Rapid Control Prototyping.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.