352-0922/02 – Pneumatic Components and Systems (PPaS)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Th PhD student knows the principles of the design and maintanance of the pneumatic drives. He/she is able to design the pneumatic circuit and desing an experiment for testing of the properties of the drive.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Properties of the compressed air, thermo mechanics of the compressed air. Compressed air generation and distribution, pipelines calculations. Components of the pneumatic drives, their construction and properties: pneumatic cylinders, control valves, power components, service equipment. Basic pneumatic circuits, circuit diagrams, circuit design.

Compulsory literature:

BEATER, P. Pneumatic Drives. Springer Verlag. Berlin. 2002

Recommended literature:

Labontiu, N.: System Dynamics for Engineering Students. Concept and Applications. Elsevier, Academic Press. 2018. ISBN 978-0-12-804559-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Předmět je zakončen zkouškou za účasti školitele. Tematické okruhy zkušebních otázek vycházejí z osnovy předmětu a mají vazbu na téma disertační práce.

E-learning

Other requirements

Student zpracuje seminární práci zaměřenou na návrh pneumatických mechanizmů a rozvoj znalostí v návaznosti na téma disertační práce. Zpracování seminární práce a dosažené výsledky průběžně konzultuje.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pneumatické systémy- stlačený vzduch jako médium pro přenos energie. Termodynamika stlačeného vzduchu, proudění vzduchu přes dýzu. Příprava stlačeného vzduchu, jeho rozvod, návrh pneumatického vedení. Konstrukce a vlastnosti prvků pneumatického mechanizmu: pneumatické motory řídicí prvky prvky pr úpravu stlačeného vzduchu Základní pneumatické obvody. Modelivání a simulace pneumatických mechanizmů. Řízení pneumatických pohonů. Řídicí systémy, programování. Měření a zkoušení pneumatických prvků a systémů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2024/2025 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2024/2025 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2023/2024 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (3902V056) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.