352-0922/03 – Pneumatické prvky a systémy (PPaS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand zná principy návrhu a provozu pneumatických obvodů. Dovede navrhnout pneumatický pohon a experimentovat s ním.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Vlastnosti stlačeného vzduchu jako pracovního média pneumatických mechanizmů. Základy termodynamiky stlačeného vzduchu. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu, výpočet vedení. Prvky pneumatických mechanizmů, jejich konstrukce a vlastnosti: pneumomotory, řídicí prvky a jejich ovládání, prvky pro úpravu stlačeného vzduchu. Základní pneumatické obvody, výpočty a schémata. Modelování a simulace pneumatických prvků a systémů. Elektropneumatické řídicí systémy a jejich programování. Měření a zkoušení pneumatických prvků a systémů.

Povinná literatura:

KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanizmy. D. 1. Pneumatické prvky a systémy. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1996, s. 267, ISBN 80-7078-306-0 KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanizmy. D. 2. Řízení pneumatických systémů. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1997, s. 88, ISBN 80-7078-496-9 KOPÁČEK, J., ŽÁČEK, M. Cvičení z řízení pneumatických systémů. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2004, s. 93, ISBN 80-248-0692-4 LIŠKA, A., NOVÁK, P. Technika stlačeného vzduchu. ČVUT Praha, 1999, s. 362, ISBN 80-01-01947-0 BEATER, P. Pneumatic Drives. Springer Verlag. Berlin. 2002 NEVRLÝ, J. Modelování pneumatických systémů. CERM Brno 2003, s. 284, ISBN 80-7204-300-5 LIELPETERS, P. a kol. Calculation of Pneumatic Conduits. Riga 2007, s.118 NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999, 275 s., ISBN 80-7225-030-2

Doporučená literatura:

MURRENHOFF, H., GOEDECKE, W., D. Steuerungs- und Schaltungstechnik I. IFAS Aachen, 1997, ISBN 3-89653-250-2 DINDORF, R. Modelowanije i symulacja nieliniowych elementow i ukladow regulaci napedow plynových. Polytechnika swietokrzyska Kielce, 2004, s. 245, PL ISSN 0239-4979 Labontiu, N.: System Dynamics for Engineering Students. Concept and Applications. Elsevier, Academic Press. 2018. ISBN 978-0-12-804559-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou za účasti školitele. Tematické okruhy zkušebních otázek vycházejí z osnovy předmětu a mají vazbu na téma disertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zpracuje seminární práci zaměřenou na návrh pneumatických mechanizmů a rozvoj znalostí v návaznosti na téma disertační práce. Zpracování seminární práce a dosažené výsledky průběžně konzultuje.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pneumatické systémy- stlačený vzduch jako médium pro přenos energie. Termodynamika stlačeného vzduchu, proudění vzduchu přes dýzu. Příprava stlačeného vzduchu, jeho rozvod, návrh pneumatického vedení. Konstrukce a vlastnosti prvků pneumatického mechanizmu: pneumatické motory

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.