352-0923/01 – Elektrické měření neelektrických veličin (EMNV)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se se všemi druhy snímačů, které budou využity při vypracování doktorandské práce, a zvládnutí vědeckých metod navrhování systémů měření. Studentovy dílčí vědomosti jsou uspořádány v rámci doktorandského studia tak, aby byl schopen samostatné analýzy, syntézy a prezentace svých myšlenek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Měřicí obvod, chyby měření a snímačů, vlastnosti, výpočet chyb náhodných a systematických, měřicí řetězec. Snímače, senzory, čidla a převodníky, fyzikální principy snímačů, pasivní a aktivní snímače. Elektrické vyhodnocovací obvody pro zpracování signálů ze snímačů vybraných fyzikálních veličin, můstek, zesilovač, integrátor, A/Č převodník, filtrace signálu, problematika rušení. Měření mechanicko silových statických a dynamických veličin. Měření teploty, druhy snímačů. Měření tlaku, druhy snímačů. Měření průtoků a výšky hladiny, spotřeby médií a energií. Měření fyzikálních vlastností plynů a kapalin, vlastnosti, druhy snímačů. Nové principy a převodníky v senzorové technice, inteligentní snímače, průmyslové sítě se snímači. měřicí systémy s počítači.

Povinná literatura:

[1] BALÁTĚ, J.- SMUTNÝ, L.A J. Technické prostředky automatického řízení. Praha: SNTL, 1986. 436 s. [2] BRÁZDA, A. - JENČÍK, J. Technická měření. Praha : ČVUT FS, 1996. 208 s. [3] KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha : SNTL, 1990. [4] SMUTNÝ, L. - NOVÁK, R. Prostředky automat.řízení - návody do cvičení. Ostrava : VŠB TUO, 1996. 128 s. [5] ZEHNULA, J. Čidla robotů. Praha : SNTL, 1990. [6] Helfrick, A.D., Coope, W.D., Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques. Pearson India Education, [2016] ©2015.

Doporučená literatura:

[1] CHUDÝ, V. – PALENČÁR, R. – KUREKOVÁ, E. – HALAJ, M. Meranie technických veličin. Bratislava : Vydavatelstvo STU, 1999. 688 s. ISBN 80-227-1275-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Blok Osnova předmětu 1 Měřicí obvod (struktura, statické a dynamické vlastnosti členů měřicích obvodů, systémy měření a řízení) 2 Chyby měření a snímačů (druhy chyb, vlastnosti, výpočet chyb náhodných a systematických, měřicí řetězec, statické a dynamické chyby, příklady). 3 Snímače, senzory, čidla a převodníky (rozdělení, struktura, vlastnosti,). 4 Fyzikální principy snímačů - pasivní a aktivní snímače (odporové, indukční, kapacitní, ionizační, magnetické, fotoelektrické, termoelektrické, piezoelektrické, Hallovy, atd...) 5 Elektrické vyhodnocovací obvody pro zpracování signálů ze snímačů vybraných fyzikálních veličin (teplota, tlak, průtok, poloha) - můstek, zesilovač, integrátor, A/Č převodník, filtrace signálu, problematika rušení... 6 Měření mechanicko silových statických a dynamických veličin ( poloha, rozměr, otáčky, rychlost, zrychlení, síla, chvění ) – druhy snímačů, příklady realizace 7 Měření teploty (principy, vlastnosti, kontaktní a bezkontaktní snímače, zapojení, provedení, příklady aplikace) – druhy snímačů, příklady realizace 8 Měření tlaku (principy, vlastnosti, kontaktní a bezkontaktní snímače, zapojení, provedení, příklady aplikace) – druhy snímačů, příklady realizace 9. Měření průtoků a výšky hladiny, spotřeby médií a energií (principy, vlastnosti, kontaktní a bezkontaktní snímače, zapojení, provedení, příklady aplikace ) 10. Měření fyzikálních vlastností plynů a kapalin (vodivost, pH, viskosita,) - principy, vlastnosti, druhy snímačů, příklady aplikace 11. Nové principy a převodníky v senzorové technice (optické vláknové senzory, laserové měřicí systémy), inteligentní snímače, průmyslové sítě se snímači (Smart sensors) 12. Měřicí systémy s počítači (struktura, technické a programové řešení mikropočítačového měřicího systému, příklady realizace měřicích systémů s PC,..)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku