352-0923/02 – Elektrické měření neelektrických veličin (EMNV)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUR111 Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+25
kombinovaná Zkouška 25+25

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se se všemi druhy snímačů, které budou využity při vypracování doktorandské práce, a zvládnutí vědeckých metod navrhování systémů měření. Studentovy dílčí vědomosti jsou uspořádány v rámci doktorandského studia tak, aby byl schopen samostatné analýzy, syntézy a prezentace svých myšlenek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Měřicí obvod, chyby měření a snímačů, vlastnosti, výpočet chyb náhodných a systematických, měřicí řetězec. Snímače, senzory, čidla a převodníky, fyzikální principy snímačů, pasivní a aktivní snímače. Elektrické vyhodnocovací obvody pro zpracování signálů ze snímačů vybraných fyzikálních veličin, můstek, zesilovač, integrátor, A/Č převodník, filtrace signálu, problematika rušení. Měření mechanicko silových statických a dynamických veličin. Měření teploty, druhy snímačů. Měření tlaku, druhy snímačů. Měření průtoků a výšky hladiny, spotřeby médií a energií. Měření fyzikálních vlastností plynů a kapalin, vlastnosti, druhy snímačů. Nové principy a převodníky v senzorové technice, inteligentní snímače, průmyslové sítě se snímači. měřicí systémy s počítači.

Povinná literatura:

[1] BALÁTĚ, J.- SMUTNÝ, L.A J. Technické prostředky automatického řízení. Praha: SNTL, 1986. 436 s. [2] BRÁZDA, A. - JENČÍK, J. Technická měření. Praha : ČVUT FS, 1996. 208 s. [3] KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha : SNTL, 1990. [4] SMUTNÝ, L. - NOVÁK, R. Prostředky automat.řízení - návody do cvičení. Ostrava : VŠB TUO, 1996. 128 s. [5] ZEHNULA, J. Čidla robotů. Praha : SNTL, 1990. [6] Helfrick, A.D., Coope, W.D., Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques. Pearson India Education, [2016] ©2015.

Doporučená literatura:

[1] CHUDÝ, V. – PALENČÁR, R. – KUREKOVÁ, E. – HALAJ, M. Meranie technických veličin. Bratislava : Vydavatelstvo STU, 1999. 688 s. ISBN 80-227-1275-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti se účastní výzkumných projektů svého školitele. Prezentují výsledky své práce na shromáždění doktorandů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Franklin, G. J.D. Powell, J.D. Emami-Naeini, A. Feedback Control of Dynamic Systems (5th Edition) (Hardcover) Publisher: Prentice Hall; 5 edition (October 31, 2005) ISBN: 0131499300

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1. Měřicí obvod (struktura, statické a dynamické vlastnosti členů měřicích obvodů, systémy měření a řízení) 2. Chyby měření a snímačů (druhy chyb, vlastnosti, výpočet chyb náhodných a systematických, měřicí řetězec, statické a dynamické chyby, příklady). 3. Snímače, senzory, čidla a převodníky (rozdělení, struktura, vlastnosti,). 4. Fyzikální principy snímačů - pasivní a aktivní snímače (odporové, indukční, kapacitní, ionizační, magnetické, fotoelektrické, termoelektrické, piezoelektrické, Hallovy, atd...) 5. Elektrické vyhodnocovací obvody pro zpracování signálů ze snímačů vybraných fyzikálních veličin (teplota, tlak, průtok, poloha) - můstek, zesilovač, integrátor, A/Č převodník, filtrace signálu, problematika rušení... 6. Měření mechanicko silových statických a dynamických veličin ( poloha, rozměr, otáčky, rychlost, zrychlení, síla, chvění ) – druhy snímačů, příklady realizace 7. Měření teploty (principy, vlastnosti, kontaktní a bezkontaktní snímače, zapojení, provedení, příklady aplikace) – druhy snímačů, příklady realizace 8. Měření tlaku (principy, vlastnosti, kontaktní a bezkontaktní snímače, zapojení, provedení, příklady aplikace) – druhy snímačů, příklady realizace 9. Měření průtoků a výšky hladiny, spotřeby médií a energií (principy, vlastnosti, kontaktní a bezkontaktní snímače, zapojení, provedení, příklady aplikace ) 10. Měření fyzikálních vlastností plynů a kapalin (vodivost, pH, viskosita,) - principy, vlastnosti, druhy snímačů, příklady aplikace 11. Nové principy a převodníky v senzorové technice (optické vláknové senzory, laserové měřicí systémy), inteligentní snímače, průmyslové sítě se snímači (Smart sensors) 12. Měřicí systémy s počítači (struktura, technické a programové řešení mikropočítačového měřicího systému, příklady realizace měřicích systémů s PC,..)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku