352-0924/01 – Programová podpora řízení procesů (PPŘP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí využívat programový systém Matlab a jeho vybrané toolboxy pro simulaci, identifikaci a řízení technologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Možnostmi využití systému Matlab pro programovou podporu teorie automatického řízení a především realizaci řízení v reálném čase. Tvorba ovládacích modulů, seznámení s vybranými toolboxy, vlastnosti toolboxů Real Time a Real Time Workshop, realizace komunikace Matlabu s laboratorrními modely jak pomocí měřicích karet, tak i pomocí sériové linky.

Povinná literatura:

ZAPLATÍLEK, K., DOŇAR, B. 2004. MATLAB. Tvorba uživatelských aplikací. Praha : BEN, 2004.216 s. ISBN 80-7300-133-0.

Doporučená literatura:

ÅSTRÖM, K. J.& WITTENMARK, B. 1997. Computer-Controlled Systems.Theory and Design. Upper saddle River : Prentice-Hall, 1997. 557p. ISBN 0-13-164319-3. DORF, C. R. & BISHOP, H. R. 2001. Modern Control Systems. London: Prentice-Hall, Inc. 2001. 831p. ISBN 0-13-030660-6. PALM, W. J. 1999. Modeling, Analysis, and Control of Dynamic Systems. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. 853p. ISBN0-471-07370-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti připraví projekt a jeho obhajbu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je seznámení s realizací algoritmů řízení pomocí moderních prostředků výpočetní techniky na vybraných platformách. Přehled možností softwarového návrhu. Řízení v reálném čase. Realizace algoritmů na vybraných platformách: PC, mikrokontroléry, PLC, dSPACE. Moderní techniky návrhu: Hardware-in-the-loop simulace. Model-based design.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Projekt 45  20
        Ústní zkouška Ústní zkouška 55  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku