352-0926/02 – Testování a diagnostika strojů (TaDS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se s metodami testování vyrobků a jejich diagnostikou v rozsahu nutném pro vypracování doktorandské práce, a zvládnutí vědecké metod zpracování naměřených dat. Studentovy dílčí vědomosti jsou uspořádány v rámci doktorandského studia tak, aby byl schopen samostatné analýzy, syntézy a prezentace svých myšlenek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Převodníky A/Č. Měření hluku, intenzity zvuku, vibrací, síly a napětí . Tacho sondy, akcelerometry, měřicí mikrofony, intenzitní sondy. Antialiasingová filtrace. Signálové analyzátory FFT a 1/n - oktávová technika analýzy. Frekvenční analýza. Souběhová a řádová analýza rotačních a periodicky pracujících strojů. Synchronní filtrace. Měření frekvenčních spekter při rozběhu a doběhu strojů. Diagnostika spalovacích a elektrických motorů, převodovek, valivých a kluzných ložisek. Měření chyby převodu soukolí ozubených kol. Vyvažování strojů. Orbity hřídelí v kluzných ložiscích - úplná spektra. Měření frekvenčních charakteristik. Provozní tvary kmitů. Modální analýza. Zkoušení strojů a zařízení. Životnostní zkoušky. Výpočet spektra zatížení (rain flow) stroje nebo agregátu. Predikce životnosti strojů.

Povinná literatura:

Tůma, J. Diagnostika strojů. 1. vyd. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2009. Tůma, J.Signal processing. Skripta VŠB TU, FS, 2009, ISBN 978-80-248-2114-6. (http://fs1.vsb.cz/~tum52/Skripta/) Tůma, J.: Zpracování signálů získaných z mechanických systémů. Sdělovací technika, Praha 1997, s, 174. ISBN 80-901936-1-7. Crocker, M. Handbook of noise and vibration control. New York: Wiley, 2007. Randall, R.B.: Frequency Analysis. Brüel & Kjaer, 1987. Hassalt, J.R. - Zaveri, K.: Acoustic Noise Measurements. Brüel & Kjaer, 1988. Broch, J.T.: Mechanical vibration and shock measurements. Brüel & Kjaer , 1984. Vold, H., Leuridan, J., "High Resolution Order Tracking at Extreme Slew Rates, using Kalman Tracking Filters", SAE Technical Paper No. 931288, Noise & Vibration Conference & Exposition, Traverse City, Michigan, May, 1993. Randall R., VIBRATION-BASED CONDITION MONITORING. 2011 John Wiley & Sons, Ltd

Doporučená literatura:

Tůma, J. Signal Analyser, software pro podporu výuky zpracování signálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 20002-2004. (poskytuje se zdarma).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti se účastní výzkumných projektů svého školitele. Prezentují výsledky své práce na shromáždění doktorandů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Tůma, J. Diagnostika strojů. 1. vyd. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2009. Tůma, J.Signal processing. Skripta VŠB TU, FS, 2009, ISBN 978-80-248-2114-6. (http://fs1.vsb.cz/~tum52/Skripta/) Tůma, J.: Zpracování signálů získaných z mechanických systémů. Sdělovací technika, Praha 1997, s, 174. ISBN 80-901936-1-7. Crocker, M. Handbook of noise and vibration control. New York: Wiley, 2007. Randall, R.B.: Frequency Analysis. Brüel & Kjaer, 1987. Hassalt, J.R. - Zaveri, K.: Acoustic Noise Measurements. Brüel & Kjaer, 1988. Broch, J.T.: Mechanical vibration and shock measurements. Brüel & Kjaer , 1984. Vold, H., Leuridan, J., "High Resolution Order Tracking at Extreme Slew Rates, using Kalman Tracking Filters", SAE Technical Paper No. 931288, Noise & Vibration Conference & Exposition, Traverse City, Michigan, May, 1993. Tůma, J. Signal Analyser, software pro podporu výuky zpracování signálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 20002-2004. (poskytuje se zdarma).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Převodníky A/Č. 2. Měření hluku, intenzity zvuku, vibrací, síly a napětí . Tacho sondy, akcelerometry, měřicí mikrofony, intenzitní sondy. Antialiasingová filtrace. Signálové analyzátory FFT a 1/n - oktávová technika analýzy. 3. Frekvenční analýza. Souběhová a řádová analýza rotačních a periodicky pracujících strojů. Synchronní filtrace. Měření frekvenčních spekter při rozběhu a doběhu strojů. 4. Diagnostika spalovacích a elektrických motorů, převodovek, valivých a kluzných ložisek. Měření chyby převodu soukolí ozubených kol. 5. Vyvažování strojů. Orbity hřídelí v kluzných ložiscích - úplná spektra. 6. Měření frekvenčních charakteristik. Provozní tvary kmitů. Modální analýza. Zkoušení strojů a zařízení. 7. Životnostní zkoušky. Výpočet spektra zatížení (rain flow) stroje nebo agregátu. Predikce životnosti strojů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku