352-0926/02 – Testování a diagnostika strojů (TaDS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se s metodami pro testování strojů, strojních součástí a jejich diagnostikou. Dále hardwarovými a softwarovými prostředky pro měření veličin (snímače, měřicí karty, signálové analyzátory, PULSE LabShop, MATLAB), vstupními testovacími signály a metodikou zpracování signálů v rozsahu znalostí nutných k zvládnutí vypracování disertační práce. Student bude schopen samostatně analyzovat problém, definovat metodiku pro testování a diagnostiku strojů a prezentovat své výsledky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na metody pro testování strojů, strojních součástí a diagnostiku. Prohlubuje znalosti doktoranda z oblasti A/D a D/A převodníků, metod měření hluku, vibrací, síly, výchylky a otáček, seznámení se snímači: akcelerometry, laserové vibrometry, měřicí mikrofony, akustická kamera, intenzitní sondy, kapacitní a indukční snímače výchylky. Rozbor testovacích signálů, generátory signálů, metody zpracování signálů, časová měření, FFT, modální analýza, řádová analýza, definice životnostní zkoušky a predikce životnosti.

Povinná literatura:

Mahdal, M., Frischer, R. Nedestruktivní diagnostika pevných objektů. In: XXXV. Seminar ASR 2010 Instruments and Control. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. s. 255-260. ISBN 978-80-248-2191-7 Tůma, J. Diagnostika strojů. 1. vyd. Skripta VŠB-TUO, 2009. Tůma, J. Signal processing. Skripta VŠB-TUO, FS, 2009, ISBN 978-80-248-2114-6. Tůma, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů. Sdělovací technika, Praha 1997, 174 s. ISBN 80-901936-1-7. Tůma, J. Vehicle gearbox noise and vibration: measurement, signal analysis, signal processing and noise reduction measures. Chichster, West Sussex : John Wiley & Sons Ltd, 2014. ©2014. Crocker, M. Handbook of noise and vibration control. New York: Wiley, 2007. Randall, R. B. Frequency Analysis. Brüel & Kjaer, 1987. Hassalt, J. R., Zaveri, K. Acoustic Noise Measurements. Brüel & Kjaer, 1988. Broch, J. T. Mechanical vibration and shock measurements. Brüel & Kjaer, 1984. Vold, H., Leuridan, J. High Resolution Order Tracking at Extreme Slew Rates, using Kalman Tracking Filters, SAE Technical Paper No. 931288, Noise & Vibration Conference & Exposition, Traverse City, Michigan, May, 1993. Randall R. Vibration-Based Condition Monitoring. 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

Doporučená literatura:

Tůma, J. Kozubková, M., Pawlenka, M., Mahdal, M., Šimek, J. Theoretical and Experimental Analysis of the Bearing Journal Motion Due To Fluid Force Caused By the Oil Film. MM Science Journal. MM Publishing, 2018, 2018 (October), s. 2466-2472. ISSN 1803-1269. Jablonská, J., Mahdal, M., Kozubková, M. Spectral Analysis of Pressure, Noise and Vibration Velocity Measurement in Cavitation. Measurement Science Review. De Gruyter, 2017, 17(6), s. 250-256. ISSN 1335-8871. Tůma, J., Škuta, J., Mahdal, M., Los, J. Piezoaktuátory a piezomotory. DIAGO 2018: technická diagnostika strojů a výrobních zařízení: 37. mezinárodní vědecká konference: Orea Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy. Ostrava: Asociace technických diagnostiků ČR, 2018. s. 1-9. Tůma, J., Mahdal, M., Škuta, J., Wagnerová, R. Sondy přiblížení pro měření orbitů. DIAGO 2017: technická diagnostika strojů a výrobních zařízení: sborník 36. mezinárodní konference: 31.01.-01.02.2017. Ostrava: VŠB-TUO, 2017. s. 278-283. Tůma, J., Šimek, J., Mahdal, M., Škuta, J, Wagnerová, R. Aktivně řízené kluzné ložisko pro vysokootáčkové rotory. DIAGO 2016: technická diagnostika strojů a výrobních zařízení: 35. mezinárodní vědecká konference : Hotel Harmonie I, Luhačovice. Ostrava: Asociace technických diagnostiků ČR, 2016. s. 324-329. Tůma, J. Signal Analyser, software pro podporu výuky zpracování signálů. Ostrava: VŠB-TUO, 2002-2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti se účastní výzkumných projektů svého školitele. Prezentují výsledky své práce na shromáždění doktorandů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Tůma, J. Diagnostika strojů. 1. vyd. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2009. Tůma, J.Signal processing. Skripta VŠB TU, FS, 2009, ISBN 978-80-248-2114-6. (http://fs1.vsb.cz/~tum52/Skripta/) Tůma, J.: Zpracování signálů získaných z mechanických systémů. Sdělovací technika, Praha 1997, s, 174. ISBN 80-901936-1-7. Crocker, M. Handbook of noise and vibration control. New York: Wiley, 2007. Randall, R.B.: Frequency Analysis. Brüel & Kjaer, 1987. Hassalt, J.R. - Zaveri, K.: Acoustic Noise Measurements. Brüel & Kjaer, 1988. Broch, J.T.: Mechanical vibration and shock measurements. Brüel & Kjaer , 1984. Vold, H., Leuridan, J., "High Resolution Order Tracking at Extreme Slew Rates, using Kalman Tracking Filters", SAE Technical Paper No. 931288, Noise & Vibration Conference & Exposition, Traverse City, Michigan, May, 1993. Tůma, J. Signal Analyser, software pro podporu výuky zpracování signálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 20002-2004. (poskytuje se zdarma).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Převodníky A/Č. 2. Měření hluku, intenzity zvuku, vibrací, síly a napětí . Tacho sondy, akcelerometry, měřicí mikrofony, intenzitní sondy. Antialiasingová filtrace. Signálové analyzátory FFT a 1/n - oktávová technika analýzy. 3. Frekvenční analýza. Souběhová a řádová analýza rotačních a periodicky pracujících strojů. Synchronní filtrace. Měření frekvenčních spekter při rozběhu a doběhu strojů. 4. Diagnostika spalovacích a elektrických motorů, převodovek, valivých a kluzných ložisek. Měření chyby převodu soukolí ozubených kol. 5. Vyvažování strojů. Orbity hřídelí v kluzných ložiscích - úplná spektra. 6. Měření frekvenčních charakteristik. Provozní tvary kmitů. Modální analýza. Zkoušení strojů a zařízení. 7. Životnostní zkoušky. Výpočet spektra zatížení (rain flow) stroje nebo agregátu. Predikce životnosti strojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.