352-0927/01 – Řízení tekutinových mechanizmů (ŘTM)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand zná způsoby řízení a principy funkce základních regulovaných pohonů-servomechanismů. Dovede navrhnout pohon a řízení s ohledem na dynamické vlastnosti pohonu. Při návrhu dovede využít simulační programy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti doktoranda z oblasti řízení tekutinových pohonů – hydraulických a pneumatických mechanismů. Vychází se z řízení toku energie a základních systémových veličin, řízení zdrojů tlakového media. Následuje problematika servomechanismů. Doktorand se seznámí se strukturou, technickými prostředky, řídicími systémy a metodikou návrhu polohových, rychlostních a tlakových servomechanismů. Podrobně se bude zabývat funkcemi a konstrukčním řešením, statickými a dynamickými charakteristikami prvků řízených systémů - hydromotory, pneumatické válce, proporcionální regulační ventily, servoventily, snímače, řídicí systémy. V rámci zpracovaného projektu se odvozují matematické modely a realizují simulační výpočty pomocí simulačních programů MATLAB- Simulink, příp. AMESim.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999. ISBN 80-7225-030-2. NEVRLÝ, J.: Modelování pneumatických systémů. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5. NEPRAŽ, F., NEVRLÝ, J., PEŇÁZ, V., TŘETINA, K.: Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Bosch-rexroth, Brno 2002. ISBN 80-214-2187-8. VALÁŠEK, M.: Mechatronika. Skripta ČVUT Praha, 1995, ISBN 80-01-1-01276-X. WATTON, J.: Modelling, Monitoring and Diagnostic Techniques for Fluid Power Systems. Springer, 2007. ISBN 978-1-84628-373-4.

Doporučená literatura:

MURRENHOFF, H.: Servohydraulik – Geregelte hydraulische Antriebe. IFAS RWTH Aachen. Shaker Verlag, 2008. ISBN 978-3-8322-7067-4. CLOSE, CH., M., FREDERICK, D., K. Modelling and Analysis of Dynamic Systems. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-12517-2. BURTON, T., D.: Introduction to Dynamic Systems Analysis. McGraw-Hill. ISBN 0-07-113844 -7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (3902V056) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku