352-0927/04 – Řízení tekutinových mechanizmů (ŘTM)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand zná způsoby řízení a principy funkce základních regulovaných pohonů-servomechanismů. Dovede navrhnout pohon a řízení s ohledem na dynamické vlastnosti pohonu. Při návrhu dovede využít simulační programy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti doktoranda z oblasti řízení tekutinových pohonů – hydraulických a pneumatických mechanismů. Vychází se z řízení toku energie a základních systémových veličin, řízení zdrojů tlakového media. Následuje problematika servomechanismů. Doktorand se seznámí se strukturou, technickými prostředky, řídicími systémy a metodikou návrhu polohových, rychlostních a tlakových servomechanismů. Podrobně se bude zabývat funkcemi a konstrukčním řešením, statickými a dynamickými charakteristikami prvků řízených systémů - hydromotory, pneumatické válce, proporcionální regulační ventily, servoventily, snímače, řídicí systémy. V rámci zpracovaného projektu se odvozují matematické modely a realizují simulační výpočty pomocí simulačních programů MATLAB- Simulink, příp. AMESim.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999. ISBN 80-7225-030-2. NEVRLÝ, J.: Modelování pneumatických systémů. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5. NEPRAŽ, F., NEVRLÝ, J., PEŇÁZ, V., TŘETINA, K.: Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Bosch-rexroth, Brno 2002. ISBN 80-214-2187-8. VALÁŠEK, M.: Mechatronika. Skripta ČVUT Praha, 1995, ISBN 80-01-1-01276-X. WATTON, J.: Modelling, Monitoring and Diagnostic Techniques for Fluid Power Systems. Springer, 2007. ISBN 978-1-84628-373-4.

Doporučená literatura:

MURRENHOFF, H.: Servohydraulik – Geregelte hydraulische Antriebe. IFAS RWTH Aachen. Shaker Verlag, 2008. ISBN 978-3-8322-7067-4. CLOSE, CH., M., FREDERICK, D., K. Modelling and Analysis of Dynamic Systems. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-12517-2. BURTON, T., D.: Introduction to Dynamic Systems Analysis. McGraw-Hill. ISBN 0-07-113844 -7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou za účasti školitele. Tematické okruhy zkušebních otázek vycházejí z osnovy předmětu a mají vazbu na téma disertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zpracuje seminární práci zaměřenou na řízení hydraulických nebo pneumatických mechanismů, resp. jejich subsystémů a na rozvoj znalostí v oblasti řízení v návaznosti na téma disertační práce. Zpracování seminární práce a dosažené výsledky průběžně konzultuje.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika tekutinových mechanizmů - základní funkce a systémové veličiny hydraulických a pneumatických mechanizmů. Řízení systémových veličin - tlaku, průtoku. Primární a sekundární regulace. Analýza systému s konstantním tlakem, proměnným tlakem, výkonová regulace, energeticky úsporné systémy. Řízení výstupních veličin - poloha, rychlost, síla. Analýza dynamických vlastností řízených tekutinových systémů, jejich simulace a realizace simulačních experimentů. Měření systémových veličin. Řídicí systémy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.