352-0927/04 – Fluid Mechanisms Control (ŘTM)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The PhD student knows the methods and principles of closed loop control of fluid power systems, servodrives. HE/she is able to design the closed loop control taking into the account the dynamic properties of the controlled drive. He/she is able to use the simulation programmes by the design.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

The goal of this subject is control of the fluid power systems – hydraulic and pneumatic drives. The energy transmission and control of the basic system variables and power sources are the first topics. The closed loop control – the servo systems are the next topic. The structure, components, control systems and methods of the design of the position, velocity and pressure closed loop control are taught. The function, construction, static and dynamic characteristics of the controlled systems – hydraulic cylinders, pneumatic cylinders, proportional control valves and servo valves, transducers, control systems are studied. The mathematical models are derived and the simulations using the simulation programme MATLAB-Simulink or AMESim are realized in the frame of the solved project.

Compulsory literature:

WATTON, J.: Modelling, Monitoring and Diagnostic Techniques for Fluid Power Systems. Springer, 2007. ISBN 978-1-84628-373-4. MURRENHOFF, H.: Servohydraulik – Geregelte hydraulische Antriebe. IFAS RWTH Aachen. Shaker Verlag, 2008. ISBN 978-3-8322-7067-4. BURTON, T., D.: Introduction to Dynamic Systems Analysis. McGraw-Hill. ISBN 0-07-113844 -7. CLOSE, CH., M., FREDERICK, D., K. Modelling and Analysis of Dynamic Systems. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-12517-2.

Recommended literature:

MURRENHOFF, H.: Servohydraulik – Geregelte hydraulische Antriebe. IFAS RWTH Aachen. Shaker Verlag, 2008. ISBN 978-3-8322-7067-4. BUTON, T., D.: Introduction to Dynamic Systems Analysis. McGraw-Hill. ISBN 0-07-113844 -7. CLOSE, CH., M., FREDERICK, D., K. Modelling and Analysis of Dynamic Systems. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-12517-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Předmět je zakončen zkouškou za účasti školitele. Tematické okruhy zkušebních otázek vycházejí z osnovy předmětu a mají vazbu na téma disertační práce.

E-learning

Other requirements

Student zpracuje seminární práci zaměřenou na řízení hydraulických nebo pneumatických mechanismů, resp. jejich subsystémů a na rozvoj znalostí v oblasti řízení v návaznosti na téma disertační práce. Zpracování seminární práce a dosažené výsledky průběžně konzultuje.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Charakteristika tekutinových mechanizmů - základní funkce a systémové veličiny hydraulických a pneumatických mechanizmů. Řízení systémových veličin - tlaku, průtoku. Primární a sekundární regulace. Analýza systému s konstantním tlakem, proměnným tlakem, výkonová regulace, energeticky úsporné systémy. Řízení výstupních veličin - poloha, rychlost, síla. Analýza dynamických vlastností řízených tekutinových systémů, jejich simulace a realizace simulačních experimentů. Měření systémových veličin. Řídicí systémy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0714D270001) Control of Machines and Processes P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0714D270001) Control of Machines and Processes K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.