352-0927/05 – Řízení tekutinových mechanizmů (ŘTM)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand zná způsoby řízení a principy funkce základních regulovaných pohonů-servomechanismů. Dovede navrhnout pohon a řízení s ohledem na dynamické vlastnosti pohonu. Při návrhu dovede využít simulační programy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti doktoranda z oblasti řízení tekutinových pohonů – hydraulických a pneumatických mechanismů. Vychází se z řízení toku energie a základních systémových veličin, řízení zdrojů tlakového media. Následuje problematika servomechanismů. Doktorand se seznámí se strukturou, technickými prostředky, řídicími systémy a metodikou návrhu polohových, rychlostních a tlakových servomechanismů. Podrobně se bude zabývat funkcemi a konstrukčním řešením, statickými a dynamickými charakteristikami prvků řízených systémů - hydromotory, pneumatické válce, proporcionální regulační ventily, servoventily, snímače, řídicí systémy. V rámci zpracovaného projektu se odvozují matematické modely a realizují simulační výpočty pomocí simulačních programů MATLAB- Simulink, příp. AMESim.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., Ostrava, 1999. ISBN 80-7225-030-2. NEVRLÝ, J.: Modelování pneumatických systémů. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5. NEPRAŽ, F., NEVRLÝ, J., PEŇÁZ, V., TŘETINA, K.: Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Bosch-rexroth, Brno 2002. ISBN 80-214-2187-8. VALÁŠEK, M.: Mechatronika. Skripta ČVUT Praha, 1995, ISBN 80-01-1-01276-X. WATTON, J.: Modelling, Monitoring and Diagnostic Techniques for Fluid Power Systems. Springer, 2007. ISBN 978-1-84628-373-4.

Doporučená literatura:

MURRENHOFF, H.: Servohydraulik – Geregelte hydraulische Antriebe. IFAS RWTH Aachen. Shaker Verlag, 2008. ISBN 978-3-8322-7067-4. CLOSE, CH., M., FREDERICK, D., K. Modelling and Analysis of Dynamic Systems. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-12517-2. BURTON, T., D.: Introduction to Dynamic Systems Analysis. McGraw-Hill. ISBN 0-07-113844 -7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou za účasti školitele. Tematické okruhy zkušebních otázek vycházejí z osnovy předmětu a mají vazbu na téma disertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zpracuje seminární práci zaměřenou na řízení hydraulických nebo pneumatických mechanismů, resp. jejich subsystémů a na rozvoj znalostí v oblasti řízení v návaznosti na téma disertační práce. Zpracování seminární práce a dosažené výsledky průběžně konzultuje.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika tekutinových mechanizmů - základní funkce a systémové veličiny hydraulických a pneumatických mechanizmů. Řízení systémových veličin - tlaku, průtoku. Primární a sekundární regulace. Analýza systému s konstantním tlakem, proměnným tlakem, výkonová regulace, energeticky úsporné systémy. Řízení výstupních veličin - poloha, rychlost, síla. Analýza dynamických vlastností řízených tekutinových systémů, jejich simulace a realizace simulačních experimentů. Měření systémových veličin. Řídicí systémy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.