352-0928/04 – Vývoj a implementace algoritmů řízení (VaIAŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s realizací algoritmů řízení pomocí moderních prostředků výpočetní techniky na vybraných platformách. Přehled možností softwarového návrhu. Řízení v reálném čase. Realizace algoritmů na vybraných platformách: PC, mikrokontroléry, PLC, dSPACE. Moderní techniky návrhu: Hardware-in-the-loop simulace. Model-based design.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s realizací algoritmů řízení pomocí moderních prostředků výpočetní techniky na vybraných platformách. Přehled možností softwarového návrhu. Řízení v reálném čase. Realizace algoritmů na vybraných platformách: PC, mikrokontroléry, PLC, dSPACE. Moderní techniky návrhu: Hardware-in-the-loop simulace. Model-based design.

Povinná literatura:

ÅSTRÖM, K. J.& WITTENMARK, B. Computer-Controlled Systems. Theory and Design. Upper saddle River : Prentice-Hall, 1997. 557p. ISBN 0-13-164319-3. DORF, C. R. & BISHOP, H. R. Modern Control Systems. Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc. 2001. 831p. ISBN 0-13-030660-6. GOMMA, H. Designing concurrent, distributed, and real-time applications with UML. Boston: Addison-Wesley, 2000. 785 p. ISBN 0-201-65793-7 MASÁR, I. & IVANOV, I. Aplikácie reálného času v programovou prostriedku MATLAB-SIMULINK. STU Bratislava, 2001. 191 s. ISBN 80-227-1601-4. PALM, W. J. Modeling, Analysis, and Control of Dynamic Systems. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. 853p. ISBN0-471-07370-9. SMITH. S. T. MATLAB : Advanced GUI Development. Indianapolis : Dog Ear Publishing, 2006. 304 p. ISBN 1-59858-181-3. TEWARI, A. Modern Control Design With MATLAB and SIMULINK. Chichester : Wiley, 2002. 503 p. ISBN 0-471-49679-0. ZAPLATÍLEK, K. & DOŇAR, B. MATLAB. Tvorba uživatelských aplikací. Praha : BEN, 2004. 216 s. ISBN 80-7300-133-0.

Doporučená literatura:

BOLTON, W. Mechatronics. A multidisciplinary aproach. Harlow : Prentice-Hall, 2008. 593 p. ISBN 978-0-13-240763-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zkouškou za účasti školitele. Tematické okruhy zkušebních otázek vycházejí z osnovy předmětu a mají vazbu na téma disertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti připraví projekt a jeho prezentaci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je seznámení s realizací algoritmů řízení pomocí moderních prostředků výpočetní techniky na vybraných platformách. Přehled možností softwarového návrhu. Řízení v reálném čase. Realizace algoritmů na vybraných platformách: PC, mikrokontroléry, PLC, dSPACE. Moderní techniky návrhu: Hardware-in-the-loop simulace. Model-based design.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D270001) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.