352-0929/02 – Technické prostředky automatizace (TPA)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, HGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat vědomosti o technických prostředcích automatizace a o jejich praktickém použití při vypracování doktorandské práce a zvládnutí vědeckých metod při využití těchto prostředků. Studentovy dílčí vědomosti jsou uspořádány v rámci doktorandského studia tak, aby byl schopen samostatné analýzy, syntézy a prezentace svých myšlenek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Popis prostředků automatického řízení, možností propojení jednotlivých částí řídicího systému, prvků pro zpracování a unifikaci signálů, snímačů, akčních členů, řídicích systémů. Dále je obsahem předmětu specifikace rozhraní při projektování řídicích systémů, možnost nasazení distribuovaných řídicích systémů a vazby na SCADA/MMI, nové trendy prostředků automatizace.

Povinná literatura:

NOVÁK, P. Mobilní roboty: pohony, senzory, řízení. Praha: BEN - technická literatura, 2005. Robotika, díl 1. ISBN 80-7300-141-1. SCHMID, D. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Přeložil Jiří HANDLÍŘ. Praha: Europa-Sobotáles cz., 2005. ISBN 80-86706-10-9. BOLTON, W. Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, 6th Ed. Harlow: Pearson, 2016. 663 p. ISBN 978-1-292-07668-3.

Doporučená literatura:

MAIXNER, L. Mechatronika: učebnice. Brno: Computer Press, 2006. Učebnice (Computer Press). ISBN 80-251-1299-3. MARTINEK, R. Senzory v průmyslové praxi [CD-ROM]. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 978-80-7300-354-8. Dunn, W.C., Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control, Second Edition. McGraw Hill Professional, Sep 28, 2018 - Technology & Engineering - 352 pages.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zprávy a obhajoba projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení zadaného výzkumného projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Snímače elektrických a neelektrických veličin. Zesilovače a převodníky. Přenosové systémy a sítě LAN,ILAN a WLAN. Vyhodnocovací zařízení - signalizační prvky, zobrazovací přístroje, ovládací prvky, … . Regulátory a řídicí počítače, PLC. Moduly pro projektování měřicích a řídicích systémů. Akční členy a orgány. Vývojové trendy automatizačních prostředků. Programová podpora řídicích systémů SCADA/MMI.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0714D270002) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.