354-0007/01 – Laboratorní cvičení v mechatronice (LCvM)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1980/1981Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Popis robota NOKIA, programovací jazyk, bezpečnostní předpisy Popis robota OJ 10, programovacího jazyka, ukázka práce Popis robota RTX, popis jazyka FORTH, ukázka práce Robot RTX: základní seznámení se s robotem, jeho inicializací, tvorba samostatných pokusných úloh v jazyku FORTH, přemistování předmětů, pohyb s různými rychlostmi, komunikace s obsluhou přes klávesnici, manipulace s křehkým předmětem. Robot APR 20: základní seznámení se s robotem, jeho inicializací. Procvičení jednotlivých pohybových instrukcí. Naprogramování a odladění definice drah pomocí režimu učení a přímého zadání bodu. Procvičení práce s bitovými I/O. Spuštění a analýza dodaného cvičného příkladu ovládání pohybu robota pomocí bitového vstupu. Robot OJ 10: Základní seznámení se s robotem, jeho inicializací. Tvorba jednoduchých cvičných úloh (včetně polohovadel). Naprogramování a odladění svařovacího pohybu podle dodaného svarku. Naprogramování, odladění svařovacích pohybů hlavice robota a polohovadla po přímkovém a kruhovém svaru (interpolace).

Povinná literatura:

UMI,Forth Teach and Replay. (Manuál k robotu RTX), Anglie: UMI, 70 s., 1989. Doplňková literatura Kelly M. and Spies N. FORTH: A Text and Reference, USA: Prentice-Hall, 1986. Pauček M. Řízení a vizualizace laboratorního manipulátoru. Ostrava: VŠB-TU diplomová práce, 56 s. 1997.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Popis robotu NOKIA, programovacího jazyka, bezpečnostní předpisy 2 Popis robotu OJ10, programovacího jazyka, ukázka práce. 3 Popis robotu RTX a manipulátoru BUR&NOS, výklad jazyka FORTH, spodní úroveň řízení, inicializace, procvičení jednotlivých pohybových instrukcí. 5 Laboratorní cvičení na robotu RTX. Inacializace robotu, uchopování a přemisťování předmětů, pohyb různými rychlostmi, tvorba vlastní slovní knihovny ve FORTHu, komplikovaný pohyb předmětu přes překážky, komunikace s obsluhou. Obsluha bitových I-O. Reakce na havarijní stavy- ošetření. 6 Laboratorní cvičení na robotu NOKIA. Naprogramování a odladění definice drah pomocí režimu učení a přímého zadávání bodů. Procvičení práce s bitovými I-O, Spuštění a analýza dodaného cvičného příkladu ovládání robotu. Návrh,odladění programu pro vykreslování zadaných znaků pisátkem na podložce s využitím lineární a kruhové interpolace. Využití přerušovacích instrukcí k ošetření překročení povoleného tlaku na pisátko. 7 Laboratorní cvičení na robotu OJ10. Tvorba jednoduchých cvičných úloh, včetně polohovadel. Naprogramování a odladění svařovacího pohybu podle dodaného svarku. Naprogramování a odladění svařovacích pohybů hlavice robotu a poholovadla po přímkovém a kruhovém svaru (interpolace). 8 Laboratorní cvičení na robotu BUR&NOS. Programování I-O. Ovládání pásových dopravníků s krokovými motory. Jednoduchá sekvence pracovního cyklu. Dálkové řízení a vizualizace pomocí NetDDE. 9 Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 80  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku