354-0007/01 – Robotics Practics in Mechatronics (LCvM)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1980/1981Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+6
Part-time Graded credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Popis robotu NOKIA, programovacího jazyka, bezpečnostní předpisy 2 Popis robotu OJ10, programovacího jazyka, ukázka práce. 3 Popis robotu RTX a manipulátoru BUR&NOS, výklad jazyka FORTH, spodní úroveň řízení, inicializace, procvičení jednotlivých pohybových instrukcí. 5 Laboratorní cvičení na robotu RTX. Inacializace robotu, uchopování a přemisťování předmětů, pohyb různými rychlostmi, tvorba vlastní slovní knihovny ve FORTHu, komplikovaný pohyb předmětu přes překážky, komunikace s obsluhou. Obsluha bitových I-O. Reakce na havarijní stavy- ošetření. 6 Laboratorní cvičení na robotu NOKIA. Naprogramování a odladění definice drah pomocí režimu učení a přímého zadávání bodů. Procvičení práce s bitovými I-O, Spuštění a analýza dodaného cvičného příkladu ovládání robotu. Návrh,odladění programu pro vykreslování zadaných znaků pisátkem na podložce s využitím lineární a kruhové interpolace. Využití přerušovacích instrukcí k ošetření překročení povoleného tlaku na pisátko. 7 Laboratorní cvičení na robotu OJ10. Tvorba jednoduchých cvičných úloh, včetně polohovadel. Naprogramování a odladění svařovacího pohybu podle dodaného svarku. Naprogramování a odladění svařovacích pohybů hlavice robotu a poholovadla po přímkovém a kruhovém svaru (interpolace). 8 Laboratorní cvičení na robotu BUR&NOS. Programování I-O. Ovládání pásových dopravníků s krokovými motory. Jednoduchá sekvence pracovního cyklu. Dálkové řízení a vizualizace pomocí NetDDE. 9 Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 80  0 3
        Other task type Other task type 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.