354-0009/02 – Projektování mechatronických systémů (PMS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOB0001 prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
MLO0006 Ing. Jakub Mlotek, Ph.D.
SPU0035 Ing. Tomáš Spurný
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předměttu je, aby si studenti vyzkoušeli navržení a realizování mechatronického systému se zamšřením na robotiku, případně jiné oblasti. V rámci cvičení provedou výpočet a vytvoření modelu mechatronického subsystému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu bude přednášena problematika mechatronických systémů využitelných v oblasti robotiky i jinde. Součástí náplně předmětu je také seznámení s možnými aplikacemi v praxi. Studenti v rámci cvičení provedou výpočet a návrh modelu mechatronického subsystému.

Povinná literatura:

MOSTÝN, V. Mechatronika. 1.vyd. Ostrava: skripta VŠB TUO, 2000. 68s. ISBN 80-7078-734-1. MOSTÝN, V. - SKAŘUPA, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vydání, Košice: Edice vědecké a odborné literatury – strojní fakulta TU v Košicích, 2001, 150 stran; ISBN 80-88922-35-6.

Doporučená literatura:

KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TUO, Ostrava: 2004, 144 s. ISBN 80-248-0626-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola řešeného projektu ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, současný stav, klasifikace, specifika a vlastnosti. 2. Mechanické subsystémy, kinematika mechanismů. 3. Navrhování mechatronických subsystémů. 4. Analýza mechatronických subsystémů. 5. Návrh pohonů, koncepční řešení pohonů mechatronických subsystémů.. 6. Metody orientace souřadných systémů, Denavit – Hartenbergův princip orientace souřadných systémů. 7. Metody řešení inverzní úlohy kinematiky. 8. Model dynamiky mechanismů, pojem zobecněná síla, vyjádření momentů setrvačnosti článků v ortogonálních a homogenních souřadnicích. 9. Výpočet zobecněných sil s použitím Lagrangeovy pohybové rovnice, přímá a inverzní úloha dynamiky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  31 3
Rozsah povinné účasti: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat semestrální projekt dle zadání vedoucího cvičení. Povinná účast na cvičení je 80 %. Na základě úspěšného splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat semestrální projekt dle zadání vedoucího cvičení. Povinná účast na cvičení je 80 %. Na základě úspěšného splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika EMM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika EMM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika EMM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika EMM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika EMM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika EMM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika EMM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika EMM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika EMM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika EMM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika EMM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika EMM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.