354-0009/03 – Projektování mechatronických systémů (PMS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
PAS0067 Ing. Robert Pastor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předměttu je, aby si studenti vyzkoušeli navržení a realizování mechatronického systému se zamšřením na robotiku, případně jiné oblasti. V rámci cvičení provedou výpočet a vytvoření modelu mechatronického subsystému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu bude přednášena problematika mechatronických systémů využitelných v oblasti robotiky i jinde. Součástí náplně předmětu je také seznámení s možnými aplikacemi v praxi. Studenti v rámci cvičení provedou výpočet a návrh modelu mechatronického subsystému.

Povinná literatura:

MOSTÝN, V. Mechatronika. 1.vyd. Ostrava: skripta VŠB TUO, 2000. 68s. ISBN 80-7078-734-1. MOSTÝN, V. - SKAŘUPA, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vydání, Košice: Edice vědecké a odborné literatury – strojní fakulta TU v Košicích, 2001, 150 stran; ISBN 80-88922-35-6.

Doporučená literatura:

KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TUO, Ostrava: 2004, 144 s. ISBN 80-248-0626-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola řešeného projektu ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, současný stav, klasifikace, specifika a vlastnosti. 2. Mechanické subsystémy, kinematika mechanismů. 3. Navrhování mechatronických subsystémů. 4. Analýza mechatronických subsystémů. 5. Návrh pohonů, koncepční řešení pohonů mechatronických subsystémů.. 6. Metody orientace souřadných systémů, Denavit – Hartenbergův princip orientace souřadných systémů. 7. Metody řešení inverzní úlohy kinematiky. 8. Model dynamiky mechanismů, pojem zobecněná síla, vyjádření momentů setrvačnosti článků v ortogonálních a homogenních souřadnicích. 9. Výpočet zobecněných sil s použitím Lagrangeovy pohybové rovnice, přímá a inverzní úloha dynamiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A270004) Mechatronika EMM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika EMM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika EMM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika EMM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika EMM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní