354-0012/01 – Projektování a provoz RTP (PrRTP)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je profilujícím předmětem ve studijním oboru "Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory". Seznamuje s projektováním výrobních systémů - základními pojmy, technologickým projektováním a materiálovými toky. Navrhováním RTP (RTK) a výrobním seskupením s PRaM. Analýzou pracovišť vhodných pro robotizaci, posouzením kriterií pro výběr PR a dalších zařízení. Projektovou dokumentaci, hospodářskými vztahy, vyhláškami, normami a ekonomickou analýzou RTP. Bezpečnosti, hygienou a ergonomii pracovišť s PR, spolehlivosti a diagnostikou robotizovaných systémů. Zabývá se návrhem pracovišť s PR v obrábění, ve tváření, ve svařování, pro povrchové úpravy,ve slévárenství a dalších. Uvádí možnosti aplikace prostředků robotizace v hutních provozech. Ukazuje na další směry a možnosti aplikací průmyslových robotů.

Povinná literatura:

Základní literatura Burkovič,J.: Základy technologického projektování výrobních procesů s PRaM. Ostrava, Interní texty VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní 1994.110 s. Talácko,J.: Projektování automatizovaných sytémů.1.vyd.,ČVUT Praha 1996, 124 s.ISBN 80-01-01-01441-X Kováč,J.-Buda,J.-Šimčík,D.: Projektování výrobních systémů. Bratislava, ALFA 1991. 335 s. Doplňková literatura Buda.J.-Kováč.M.: Projektování a provoz robotizovaných systému II. 2. vydání. Košice, Skripta VŠT Košice. 509 s. Kožíšek,V. a kol.: Komplexní automatizace RTP-BOS-ATP 1.a 2.díl. Praha, TST Praha 1989. Firemní literatura k PRaM. Firemní literatura k obráběcím strojům. Firemní literatura k tvářecím strojům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Úvod do oblasti navrhování robotizovaných systémů. Cvičení: Seznámení se s požadavky pro zkoušku a cvičení. 2 Projektování výrobních systémů - základní pojmy, materiálové toky, kritické cesty ap. Cvičení: Příklady řešení RTP, předpisy pro projektování. 3 Navrhování RTP (RTK) a výrobních seskupení s PRaM. Cvičení: Zadání pro vypracování semestrální práce ze cvičení. 4 Analýza pracovišť vhodných pro robotizaci, kritéria pro výběr PR a dalších zařízení. Cvičení: Příklady řešení RTP. 5 Projektová dokumentace, hospodářské vztahy, vyhlášky, normy a analýzy RTP. Cvičení: Vypracovávání rešerší k zadané problematice. 6 Bezpečnost, hygiena a ergonomie pracovišť s PR, spolehlivost a diagnostika robotizovaných systémů. Cvičení: Kapacitní propočty výrobních zařízení. 7 RTP v obrábění, technologičnost součástí, manipulace s polotovary, výrobky a nástroji, návrh pracovišť s PR. Cvičení: Zařízení pro operační a mezioperační manipulaci. 8 RTP ve tváření, technologičnost součástí, manipulace, návrh pracovišť s PR. Cvičení: . Test č.1 ( max. 8 bodů). Pokračování ve zpracovávání semestrální práce. 9 RTP ve svařování, technologičnost součástí, manipulace, návrh pracovišť s PR. Cvičení: Obsah technologické dokumentace pracoviště RTP. 10 RTP pro povrchové úpravy, manipulace s výrobky, návrh pracovišť s PR. Cvičení: Řešení bezpečnosti práce na pracovištích RTP. 11 RTP ve slévárenství, manipulace s výrobky, návrh pracovišť s PR. Cvičení: Kalkulace nákladu. Zpracovávání samostatné práce. 12 Možnosti aplikací prostředků robotizace v hutních provozech. Cvičení: Ekonomické hodnocení projekčního řešení. 13 Další směry a možnosti aplikací průmyslových robotů. Cvičení: Dokončení zadané semestrální práce a její odevzdání. 14 Doplňující přednáška k tématům podle požadavků studentů. Cvičení: Test č. 2 (max. 8 bodů). Dokončení samostatné práce. 15 Závěrečná přednáška. Cvičení: Postupné předvádění semestrálních prací. Diskuse k řešení. Hodnocení. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.