354-0012/02 – Robot Work Cell Project (PrRTP)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Úvod do oblasti navrhování robotizovaných systémů. Cvičení: Seznámení se s požadavky pro zkoušku a cvičení. 2 Projektování výrobních systémů - základní pojmy, materiálové toky, kritické cesty ap. Cvičení: Příklady řešení RTP, předpisy pro projektování. 3 Navrhování RTP (RTK) a výrobních seskupení s PRaM. Cvičení: Zadání pro vypracování semestrální práce ze cvičení. 4 Analýza pracovišť vhodných pro robotizaci, kritéria pro výběr PR a dalších zařízení. Cvičení: Příklady řešení RTP. 5 Projektová dokumentace, hospodářské vztahy, vyhlášky, normy a analýzy RTP. Cvičení: Vypracovávání rešerší k zadané problematice. 6 Bezpečnost, hygiena a ergonomie pracovišť s PR, spolehlivost a diagnostika robotizovaných systémů. Cvičení: Kapacitní propočty výrobních zařízení. 7 RTP v obrábění, technologičnost součástí, manipulace s polotovary, výrobky a nástroji, návrh pracovišť s PR. Cvičení: Zařízení pro operační a mezioperační manipulaci. 8 RTP ve tváření, technologičnost součástí, manipulace, návrh pracovišť s PR. Cvičení: . Test č.1 ( max. 8 bodů). Pokračování ve zpracovávání semestrální práce. 9 RTP ve svařování, technologičnost součástí, manipulace, návrh pracovišť s PR. Cvičení: Obsah technologické dokumentace pracoviště RTP. 10 RTP pro povrchové úpravy, manipulace s výrobky, návrh pracovišť s PR. Cvičení: Řešení bezpečnosti práce na pracovištích RTP. 11 RTP ve slévárenství, manipulace s výrobky, návrh pracovišť s PR. Cvičení: Kalkulace nákladu. Zpracovávání samostatné práce. 12 Možnosti aplikací prostředků robotizace v hutních provozech. Cvičení: Ekonomické hodnocení projekčního řešení. 13 Další směry a možnosti aplikací průmyslových robotů. Cvičení: Dokončení zadané semestrální práce a její odevzdání. 14 Doplňující přednáška k tématům podle požadavků studentů. Cvičení: Test č. 2 (max. 8 bodů). Dokončení samostatné práce. 15 Závěrečná přednáška. Cvičení: Postupné předvádění semestrálních prací. Diskuse k řešení. Hodnocení. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.