354-0020/01 – Roboty a manipulátory II (RAMII)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity6
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
SKA60 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na PRAM I, Pohony a převody robotů a Metodiku konstruování. Zabývá se řešením dalších významných konstrukčních uzlů a subsystémů průmyslových robotů a manipulátorů – efektory, vyvažovacími systémy, kompletačními prvky, řídícími a vnímacími subsystémy ve vztahu ke konstrukci aj. Prohlubovány jsou znalosti o špičkových konstrukcích PR a o principech a metodách konstruování PRAM jako mechatronických zařízení. Zařazeny jsou rovněž poznatky o rychle se rozvíjející nové oblasti robotiky – servisních robotech.

Povinná literatura:

Skařupa, J. – Zelina, P.: Hlavice průmyslových robotů. VŠB – TU Ostrava 1993. Skařupa, J. – Zelina, P.: Navrhování a výpočty efektorů PRAM. VŠB – TU Ostrava 1996. Matička, R. – Talácko, J.: Konstrukce průmyslových robotů – závěrečný projekt. ČVUT Praha 1989 a pozdější.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

01 Dokončení z PraM I – koncepce s motory v kloubech a mimo klouby, kinem. a dynam. analýza a konstrukční dyn. charakteristiky. Systémy statického vyvažování PRAM. Pružinové vyvažovací systémy s konstantní a harmonickou charakteristikou – teorie a výpočty. Cvičení: Seznámení s programem cvičení, pracovními postupy, požadavky k zápočtu, literatura, práce s počítači v rozsahu předmětu - zásady. Navrhování a výpočty PVS. 02 Pružinové vyvažovací systémy s konstantní a harmonickou charakteristikou – teorie a výpočty. Konstrukční řešení a výpočty VS pro PRAM s různými kinamatickými strukturami. Cvičení: Navrhování a výpočty PVS. Zadání programu č.1 - Návrh a výpočet transformačního bloku efektoru. 03 PraM s pantografy. Cvičení: Navrhování a výpočty PVS – práce na programu. 04 Vyvažování PraM s pantografy. Cvičení: Navrhování a výpočty PVS – práce na programu. 05 Metodika a principy konstruování PRAM, technické požadavky, parametry. Metody výpočtu a konstruování uzlů. Využití výpočetní techniky při návrhu PRAM. Cvičení: Práce na programu. 06 Zadání úkolu, analýza, požadavkový list. Koncepční návrh. Optimalizace konstrukcí robotů, hodnocení návrhů. Cvičení: Metodický postup návrhu PRaM. 07 Konstrukce a výpočty orientačních ústrojí PRAM. Cvičení: Metodický postup návrhu PRaM. Odevzdání programu 1. 08 Konstrukce a výpočty polohovacích a pojezdových ústrojí PRAM. Cvičení: Zadání programu č. 2 – Návrh a výpočet polohovacího, orientačního, pojezdového ústrojí PRAM (variantně). 09 Návrh a výpočet pohonů a převodů polohovacích, orientačních a pojezdových ústrojí, pohony v kloubech a mimo klouby. Cvičení: Práce na programu. 10 Analýza parametrů PRaM. Cvičení: Práce na programu. 11 Analýza parametrů PRaM. Cvičení: Analýza parametrů PRaM – příklady. 12 Konstrukční řešení PRAM typových i progresivních konstrukcí světových výrobců, parametry a charakteristiky. Aplikace ve strojírenství a mimo strojírenství. Cvičení: Práce na programu. 13 Servisní roboty, charakteristiky, současný stav a vývojové trendy, biorobotika. Cvičení: Práce na programu. Test: Z látky za 1 - 9 týden 14 Současné trendy vývoje robototechniky. Cvičení: Práce na programu. Odevzdání 2. programu. 15 Současné trendy vývoje robototechniky. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.