354-0020/01 – Robots and Manipulotors II (RAMII)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
SKA60 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

01 Dokončení z PraM I – koncepce s motory v kloubech a mimo klouby, kinem. a dynam. analýza a konstrukční dyn. charakteristiky. Systémy statického vyvažování PRAM. Pružinové vyvažovací systémy s konstantní a harmonickou charakteristikou – teorie a výpočty. Cvičení: Seznámení s programem cvičení, pracovními postupy, požadavky k zápočtu, literatura, práce s počítači v rozsahu předmětu - zásady. Navrhování a výpočty PVS. 02 Pružinové vyvažovací systémy s konstantní a harmonickou charakteristikou – teorie a výpočty. Konstrukční řešení a výpočty VS pro PRAM s různými kinamatickými strukturami. Cvičení: Navrhování a výpočty PVS. Zadání programu č.1 - Návrh a výpočet transformačního bloku efektoru. 03 PraM s pantografy. Cvičení: Navrhování a výpočty PVS – práce na programu. 04 Vyvažování PraM s pantografy. Cvičení: Navrhování a výpočty PVS – práce na programu. 05 Metodika a principy konstruování PRAM, technické požadavky, parametry. Metody výpočtu a konstruování uzlů. Využití výpočetní techniky při návrhu PRAM. Cvičení: Práce na programu. 06 Zadání úkolu, analýza, požadavkový list. Koncepční návrh. Optimalizace konstrukcí robotů, hodnocení návrhů. Cvičení: Metodický postup návrhu PRaM. 07 Konstrukce a výpočty orientačních ústrojí PRAM. Cvičení: Metodický postup návrhu PRaM. Odevzdání programu 1. 08 Konstrukce a výpočty polohovacích a pojezdových ústrojí PRAM. Cvičení: Zadání programu č. 2 – Návrh a výpočet polohovacího, orientačního, pojezdového ústrojí PRAM (variantně). 09 Návrh a výpočet pohonů a převodů polohovacích, orientačních a pojezdových ústrojí, pohony v kloubech a mimo klouby. Cvičení: Práce na programu. 10 Analýza parametrů PRaM. Cvičení: Práce na programu. 11 Analýza parametrů PRaM. Cvičení: Analýza parametrů PRaM – příklady. 12 Konstrukční řešení PRAM typových i progresivních konstrukcí světových výrobců, parametry a charakteristiky. Aplikace ve strojírenství a mimo strojírenství. Cvičení: Práce na programu. 13 Servisní roboty, charakteristiky, současný stav a vývojové trendy, biorobotika. Cvičení: Práce na programu. Test: Z látky za 1 - 9 týden 14 Současné trendy vývoje robototechniky. Cvičení: Práce na programu. Odevzdání 2. programu. 15 Současné trendy vývoje robototechniky. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.