354-0021/01 – Robot Work Cell Accessoires (PzRTP)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Vladislav Buzek
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUZ20 Ing. Vladislav Buzek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Charakteristika periferních zařízení v RTP. Základní struktury RTP. Řízení PZ, druhy a použití snímačů. 2 Standardizace PZ. Modulární řešení RTP. Pohony PZ, rozdělení a výhody jednotlivých druhů pohonů. Cvičení: Způsoby aplikace snímačů u periferních zařízení – příklady řešení. Zadání PROGRAMU č.1.: Zpracování rešerše. 3 Pneumatické pohony, rozdělení a základní typy motorů, prvky pneumatických obvodů. 4 Způsoby řešení lineárních a rotačních pohybů periferních zařízení a jejich regulace. Tlumiče. Cvičení: Výpočet pneumatických pohonů, příklady řešení pneu obvodů, způsoby uchycení motorů. TEST č.1: Výpočet pneumatického pohonu daného zařízení a návrh schématu obvodu. 5 Paletizace a její využití v RTP. Způsoby řešení systémových palet. 6 Struktury RTP v oblasti třískového obrábění a jejich vybavení periferními zařízeními Cvičení: Sestavování hydraulických obvodů, základní prvky obvodů, způsoby jejich propojování. 7 Řešení vstupních zařízení, zásobníků, polohovacích zařízení a obracečů. 8 RTP obloukového svařování a jejich vybavenost PZ. Cvičení : Výpočty externích tlumičů. TEST č.2: Dimenzování a specifikace tlumiče pro zadané zařízení. 9 Polohovací a operační manipulátory, svařovací přípravky. 10 Technologické hlavice svařovacích PR a jejich řešení. Problematika polohové adaptivity a způsoby jejího řešení. Cvičení: Výpočet a návrh řešení pohonu pojezdového vozíku přesuvny. 11 Řešení PZ pro RTP obloukového svařování pod tavidlem, pro RTP bodového svařování a RTP pálení plynovým hořákem. 12 PZ a příklady jejich řešení pro RTP tváření. Cvičení: Konstrukční řešení a výpočet přísavných hlavic. 13 PZ RTP povrchových úprav a RTP montáže. Specifika RTP svařování a pálení laserem. 14 Zajištění bezpečnosti RTP. Cvičení: Příklady konstrukčního řešení bezpečnostních periferních zařízení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.