354-0021/01 – Periferní zařízení RTP (PzRTP)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Vladislav Buzek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ20 Ing. Vladislav Buzek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Úvod do oblasti navrhování robotizovaných systémů. Projektování výrobních systémů - základní pojmy, technologické projektování, materiálové toky, kritické cesty. Navrhování RTP a výrobní seskupení s PRaM. Analýza pracovišť vhodných pro robotizaci, kriteria pro výběr PR a dalších zařízení. Projektová dokumentace, hospodářské vztahy, vyhlášky, normy a ekonomická analýza RTP. Bezpečnost, hygiena a ergonomie pracovišť s PR, spolehlivost a diagnostika robotizovaných systémů. RTP v obrábění, technologičnost součástí, manipulace, návrh pracovišť s PR. RTP ve tváření, technologičnost součástí, manipulace, návrh pracovišť s PR. RTP ve svařování,technologičnost součástí, manipulace, návrh pracovišť s PR. RTP pro povrchové úpravy, manipulace s výrobky, návrh pracovišť s PR. RTP ve slévárenství, manipulace s výrobky, návrh pracovišť s PR. Možnosti aplikací prostředků robotizace v hutních provozech. Další směry a možnosti aplikací průmyslových robotů.

Povinná literatura:

BUZEK, V. Periferní zařízení RTP. Ostrava: VŠB Ostrava 1993. 160 s. ISBN 80- 7078-159-9 Kolektiv Základné informačné listy. Aplikacie priemyselných robotov a manipulátorov vo výrobnom procese. Košice: Dóm techniky Košice 1983.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Charakteristika periferních zařízení v RTP. Základní struktury RTP. Řízení PZ, druhy a použití snímačů. 2 Standardizace PZ. Modulární řešení RTP. Pohony PZ, rozdělení a výhody jednotlivých druhů pohonů. Cvičení: Způsoby aplikace snímačů u periferních zařízení – příklady řešení. Zadání PROGRAMU č.1.: Zpracování rešerše. 3 Pneumatické pohony, rozdělení a základní typy motorů, prvky pneumatických obvodů. 4 Způsoby řešení lineárních a rotačních pohybů periferních zařízení a jejich regulace. Tlumiče. Cvičení: Výpočet pneumatických pohonů, příklady řešení pneu obvodů, způsoby uchycení motorů. TEST č.1: Výpočet pneumatického pohonu daného zařízení a návrh schématu obvodu. 5 Paletizace a její využití v RTP. Způsoby řešení systémových palet. 6 Struktury RTP v oblasti třískového obrábění a jejich vybavení periferními zařízeními Cvičení: Sestavování hydraulických obvodů, základní prvky obvodů, způsoby jejich propojování. 7 Řešení vstupních zařízení, zásobníků, polohovacích zařízení a obracečů. 8 RTP obloukového svařování a jejich vybavenost PZ. Cvičení : Výpočty externích tlumičů. TEST č.2: Dimenzování a specifikace tlumiče pro zadané zařízení. 9 Polohovací a operační manipulátory, svařovací přípravky. 10 Technologické hlavice svařovacích PR a jejich řešení. Problematika polohové adaptivity a způsoby jejího řešení. Cvičení: Výpočet a návrh řešení pohonu pojezdového vozíku přesuvny. 11 Řešení PZ pro RTP obloukového svařování pod tavidlem, pro RTP bodového svařování a RTP pálení plynovým hořákem. 12 PZ a příklady jejich řešení pro RTP tváření. Cvičení: Konstrukční řešení a výpočet přísavných hlavic. 13 PZ RTP povrchových úprav a RTP montáže. Specifika RTP svařování a pálení laserem. 14 Zajištění bezpečnosti RTP. Cvičení: Příklady konstrukčního řešení bezpečnostních periferních zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.