354-0028/01 – Experimental Methods in Mechatronics (EM)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 HW a SW popis osobního počítače IBM PC se zaměřením na jeho další využívání při vlastním řízení, vizualizaci a vyhodnocování experimentu. Je probrána struktura OS MSDOS a Windows. 2 Popis programování některých vnitřních a periferních obvodů PC (zvládnutí nutné pro samostatnou práci v laboratořích). 3 Styk počítače jako řídicí (vizualizační) jednotky s okolím. Principy činnosti A-D a D-A převodníků, problematika vzorkování, aliasing. 4 Tenzometrická měření, principy, základní el. zapojení. 5 Tenzometrická měření, chyby, jejich eliminace, speciální měření. Dynamická měření. 6 Tenzometrická měření, výpočty, využití v diagnostice. 7 Piezoelektrické snímače zrychlení, princip, použití, vlastnosti. 8 Představení výrobků Bruel/Kjaer a SKF, exkurze na špičkovém diagnostickém pracovišti. 9 Dostupné programové vybavení pro řízení a zpracování experimentu. 10 SW pro vizualizaci- popis a předvedení SCADA/MMI InTouch 6.0 11 SW pro vizualizaci- popis a předvedení SCADA/MMI InTouch 6.0 - pokračování 12 HW pro distribuované systémy řízení . Předvedení a odzkoušení stavebnic Advantech. 13 HW pro distribuované systémy řízení . Předvedení a odzkoušení stavebnic Advantech- pokračování. 14 SW pro virtuální instrumentaci - programový balík LabView firmy National Instrumets, popis , ukázky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Written exam Written test 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.