354-0028/01 – Experimentální metody v mechatronice (EM)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Popis osobního počítače IBM PC z hlediska potřeb řízení experimentu. Stručný popis programování některých periferních obvodů IBM PC. Styk počítače jako řídící jednotky s analogovým okolím. Princip a funkce analogově/číslicového a číslicově/analogového převodníku. Popis programové obsluhy. Krokový motor jako pohon, jeho konstrukce, princip řízení, druhy řízení. Algoritmy řízení. Sběrnice IMS-2 (HPIB), její stručný uživatelský popis, popis přístrojů s IMS-2 (v lab. K354). Popis instrukcí pro ovládání IMS-2 jazyka IMSBASIC. Tenzometrická měření, principy, základní měření. Tenzometrická měření, chyby, jejich eliminace, speciální měření. Tenzometrická měření, výpočty, využití v diagnostice. Piezoelektrické snímače zrychlení, princip, použití, vlastnosti. Seznámení s výrobky fy Bruel/Kjaer z hlediska potřeb diagnostiky hluku a vibrací. Dostupné programové vybavení pro řízení a zpracování experimentu. Popis programového balíku LabWindows a jeho využití v laboratorních podmínkách.

Povinná literatura:

Novák P.: Experimentální metody v robototechnice. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1993. Doplňková literatura Broch J.T.: Mechanical Vibration and Shock Measurements. Bruel&Kjaer, ISBN 8787355361 Denmark, 1984. Halvorson M.: Visual Basic 4 pro Windows 95, PLUS, Praha, 1996. Kuo,B.C.: Theory and applications of Step Motors, ISBN:0-8299-0015-2, San Francisco

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 HW a SW popis osobního počítače IBM PC se zaměřením na jeho další využívání při vlastním řízení, vizualizaci a vyhodnocování experimentu. Je probrána struktura OS MSDOS a Windows. 2 Popis programování některých vnitřních a periferních obvodů PC (zvládnutí nutné pro samostatnou práci v laboratořích). 3 Styk počítače jako řídicí (vizualizační) jednotky s okolím. Principy činnosti A-D a D-A převodníků, problematika vzorkování, aliasing. 4 Tenzometrická měření, principy, základní el. zapojení. 5 Tenzometrická měření, chyby, jejich eliminace, speciální měření. Dynamická měření. 6 Tenzometrická měření, výpočty, využití v diagnostice. 7 Piezoelektrické snímače zrychlení, princip, použití, vlastnosti. 8 Představení výrobků Bruel/Kjaer a SKF, exkurze na špičkovém diagnostickém pracovišti. 9 Dostupné programové vybavení pro řízení a zpracování experimentu. 10 SW pro vizualizaci- popis a předvedení SCADA/MMI InTouch 6.0 11 SW pro vizualizaci- popis a předvedení SCADA/MMI InTouch 6.0 - pokračování 12 HW pro distribuované systémy řízení . Předvedení a odzkoušení stavebnic Advantech. 13 HW pro distribuované systémy řízení . Předvedení a odzkoušení stavebnic Advantech- pokračování. 14 SW pro virtuální instrumentaci - programový balík LabView firmy National Instrumets, popis , ukázky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Písemka Písemka 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.