354-0039/01 – Vnímací subsystémy PR (VsPR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se snímači polohy a rychlosti používanými v jednotlivých subsystémech průmyslových robotů a manipulátorů. Dále jsou posluchači seznámeni se základními metodami analýzy obrazu technologické scény a s metodami jeho zpracování.

Povinná literatura:

Základní: Zehnula, K. Čidla robotů. 1.vydání. Praha: SNTL, Edice automatizace a regulace, svazek 32, 1990, 372 stran Doplňková: Krokavec, D. Spracovanie údajov v robotike. Košice: vyd.skript VŠT , 1985 Jaroslavskij, L. a Bajla, I. Metódy a systémy číslicového spracovania obrazov. Bratislava: Alfa, 1989 Schilling, R.J. Fundamentals of robotics. Analysis and Control. New Jersey: Englewood Cliffs, 1990

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předn.č. Téma 1.Vnímací subsystémy robotů na jednotlivých úrovních řízení Cvičení: Zpracování signálů z čidel, filtrace, korekce, meze 2.Čidla polohy na pohonech, rozbor vlastností a použití jednotlivých typů pol. čidel Cvičení: Konstrukční řešení připojení čidel na pohony 3.Čidla polohy - odporová, indukční Cvičení: Logické řízení, použití čidel 4.Čidla polohy - kapacitní, optická Cvičení: Logické řízení, použití čidel 5.Čidla polohy - magnetická, fotoelektrická, fluidiková Cvičení: Logické řízení, použití čidel 6.Vizuální senzorické systémy, dvourozměrné vizuální systémy Cvičení: Kamera a její připojení k počítači, vliv osvětlení na snímaný obraz, snímání obrazu za použití barevných filtrů 7.Metody předzpracování obrazu, filtrace, jasové transformace Cvičení: Statické charakteristiky obrazu a jejich použití při práci s kamerou 8.Metody segmentace obrazu, detekce hran Cvičení: Filtrační metody pro odstraňování šumu v praxi 9.Metody segmentace obrazu, identifikace objektů, Houghova transformace Cvičení: Metody zvýraznění hran, vliv šumu na použití hranových operátorů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.