354-0039/01 – Robot Sensor Systems (VsPR)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předn.č. Téma 1.Vnímací subsystémy robotů na jednotlivých úrovních řízení Cvičení: Zpracování signálů z čidel, filtrace, korekce, meze 2.Čidla polohy na pohonech, rozbor vlastností a použití jednotlivých typů pol. čidel Cvičení: Konstrukční řešení připojení čidel na pohony 3.Čidla polohy - odporová, indukční Cvičení: Logické řízení, použití čidel 4.Čidla polohy - kapacitní, optická Cvičení: Logické řízení, použití čidel 5.Čidla polohy - magnetická, fotoelektrická, fluidiková Cvičení: Logické řízení, použití čidel 6.Vizuální senzorické systémy, dvourozměrné vizuální systémy Cvičení: Kamera a její připojení k počítači, vliv osvětlení na snímaný obraz, snímání obrazu za použití barevných filtrů 7.Metody předzpracování obrazu, filtrace, jasové transformace Cvičení: Statické charakteristiky obrazu a jejich použití při práci s kamerou 8.Metody segmentace obrazu, detekce hran Cvičení: Filtrační metody pro odstraňování šumu v praxi 9.Metody segmentace obrazu, identifikace objektů, Houghova transformace Cvičení: Metody zvýraznění hran, vliv šumu na použití hranových operátorů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.