354-0040/01 – Diagnostika, zkoušení a spolehlivost PR ()

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Spolehlivostní diagnostika, spolehlivost strojírenských výrobků, statistické metody v průmyslové praxi. Spolehlivost PRaM - charakteristiky, vybrané metody a prostředky hodnocení PRaM, metody hodnocení spolehlivosti. Zkoušení a diagnostika PRaM - simulace vybraných částí PRaM. Bezporuchový provoz - monitorování provozního stavu. Měření náhodných procesů - střední hodnoty, analýza náhodných procesů číslicovým počítačem, vzorkování procesu. Frekvenční analýza, FFT - principy, číslicová analýza. Úvod do měření kmitání a vibrační diagnostiky - piezoelektrické snímače chvění a zesilovače snímačů, skutečné způsoby montáže akcelerometrů pro monitorování strojů. Frekvenční analýza a přístroje. Nové metody analýzy - SEE metoda, obálková analýza, vyřešené příklady z praxe. Modální analýza, metody zviditelnění provozních kmitů. Popis a praktická ukázka špičkových měřících přístrojů pro vibrační diagnostiku - B-K, MICROLOG, SCHENCK (MST, laboratoř TEMPUS). Popis a praktická ukázka spektrálního analyzátoru. Praktické měření na PRaM pomocí metod vibrační diagnostiky (MST, VŠB). Metody tenzometrie a jejich využití při diagnostických měřeních na PRaM (měření na OJ 10 a APR 20). Využití výpočetní techniky v diagnostice a zkoušení PR.

Povinná literatura:

Novák,P.-Biloš,J.:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku