354-0043/01 – Robotised Work-Places in Non Engineering Fields (RTPNO)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Klasifikace a rozdělení PRaM používaných v nestrojírenských oborech, význam, principy činnosti, požadavky, základní parametry. Cvičení: Promítnutí videokazety s tématikou využití těchto PR. 2. Efektory PRaM - klasifikace, význam, principy činnosti, požadavky, základní parametry. Cvičení: Principy konstrukce efektorů. 3. Charakteristika a úloha periferních zařízení v RTP nestrojírenských oborů. Základní struktury RTP. Druhy a použití snímačů. Cvičení: Způsoby aplikace snímačů u periferních zařízení - příklady řešení. 4. Struktury RTP v nestrojírenských oborech. Cvičení: Návrh RTP, ( test č. 1 ). 5. Využití PRaM a biomechanických robotů v jaderné energetice. Cvičení: Pokračování v návrhu RTP. 6. Využití robotizace v kosmickém prostoru. Cvičení: Dokončení návrhu RTP. 7. Využití PR pro práci pod vodou. Protipožární roboty. Cvičení: Návrh aplikace mobilních PR, ( test č. 2 ). 8. Struktury RTP v oblasti zdravotnictví a jejich vybavení PZ. Cvičení: Návrh RTP. 9. Využití manipulátorů a PR v zemědělství. Cvičení: Využití manipulátorů a PR v zemědělství.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 45  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.