354-0074/01 – Biorobotics (Bioro)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Klasifikace biorobotiky - členění, popis subsystémů. 2 Úvod do bioniky - základní pojmy, vznik a historický vývoj. Cvičení: Exkurse do firmy vyrábějící protetické pomůcky (předvedení umělé dolní a horní končetiny). 3 Členění a metodika bioniky. Modelování v bionice. Základní znalosti z biologie člověka, biomechanické roboty. 4 Všeobecná nauka o kostech a jejich spojeních. Nauka o svalech. Všeobecná svalová mechanika. Cvičení: Zadání programu na řešení biomechanického chapadla s uplatněním ve strojírenských i nestrojírenských oborech. 5 Náhrada organických končetin biomechanismy. Označování členů biomechanismů, biokinetické řetězce. Cvičení: Práce na programu. Návrh kinematické struktury chapadla. 6 Kinematický model kostry člověka. Antropomorfní (androidní) roboty. Cvičení: Práce na programu. Návrh pohonu chapadla. 7 Kinematický model dolní končetiny člověka. Skákající a kráčející mechanismy. Cvičení: Práce na programu. Návrh umístění pohonu na chapadle. 8 Kráčející roboty. Kinematický model horní končetiny člověka. Cvičení: Práce na programu. Návrh celkové sestavy chapadla s vyhotovením nákresu. 9 Porovnání kinematiky průmyslových robotů s kinematickým modelem končetiny člověka. Cvičení: Práce na programu. Pokračování v návrhu chapadla. 10 Problematika dynamiky palce. Antropomorfní chapadla. Cvičení: Práce na programu. 11 Materiály s tvarovou pamětí. Cvičení: Dokončení a odevzdání programu. 12 Elementární biologické konstrukce. Umělé (gumové) svaly. Cvičení: Promítnutí videoprogramů na téma biorobotů a biorobotů s využitím umělého svalu. 13 Stavba a zásady práce umělého svalu. Statické charakteristiky umělého svalu. Cvičení: Návrh a výpočet umělého svalu. 14 Ohybné ramena. Cvičení: Návrh a výpočet umělého svalu. 15 Praktické použití biomechanických robotů a biomechanismů. Cvičení: Zápočtové cvičení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 45  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.