354-0077/01 – Reliability, Diagnostics and Quality (SDJ)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Základní pojmy z oborů spolehlivost, diagnostika, jakost. Cv.: Seznámení s požadavky a pro cvičení základních pojmů 2 Význam technické diagnostiky a její vliv na provozní spolehlivost automatizovaného výrobního zařízení a na provádění údržby. Cv.: Rozbor problematiky a stanovení úkolu cvičení a semestrální práce. 3 Teorie technické diagnostiky. Mechanické kmitání. Kepstrální analýza. Zkoušení konstrukce strojů a PR. Cv.: Provozní tvary kmitů 4 Využití diagnostiky pro řešení optimální údržby a zvyšování spolehlivosti a životnosti automatizovaného strojního zařízení a PRaM. Cv.: Používané metody v diagnostice. Faktory ovlivňující spolehlivost. 5 Model spolehlivosti výrobku. Matematické teorie spolehlivosti. Cv.: Pravděpodobnostní charakteristika vzniku poruch 6 Praktické využití diagnostiky v údržbě strojního zařízení, PR, manipulačního zařízení a řídících systémů. Cv.: Příklady využití diagnostiky. 7 Teorie údržby. Charakteristika údržby automatizovaných systémů a zařízení. Cv.: Aplikace teoretických poznatků v praxi 8 Systémy řízení údržby, charakteristika a popis. Zavádění metod údržby. Cv.: Aplikace poznatků v praxi 9 Zásady pro provoz automat. systémů, diagnostika jejich technického stavu. Cv.: Příklady využití diagnostiky ve skutečných podmínkách. 10 Charakteristické provozní parametry robotů a automatizovaných zařízení. Cv.: Test znalostí. 11 Hodnocení jakosti výrobku. Jakost výrobků. Cv.: Hlavní cíle a odpovědnost za jakost. Aspekty jakosti. 12 Vliv jakosti na spolehlivost výrobních celků. Normy ISO 9001 a další. Cv.: Použití mezinárodních norem vztahujících se k jakosti. 13 Soustava procesů v organizaci. Systém jakosti ve vztahu k soustavě procesů. Cv.: Volba modelu. Prokazování shody se zvoleným modelem. 14 Hodnocení systému jakosti. Cv.: Úlohy a smysl dokumentace. Test. Obhajoba semestrální práce 15 Podmínky uplatňování systémů jakosti. Cv.: závěrečné hodnocení předmětu a znalostí. Zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner