354-0077/01 – Spolehlivost, diagnostika, jakost (SDJ)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se posluchači seznamují se základními pojmy ze spolehlivosti, diagnostiky, jakosti. Předmět je zaměřen na tyto oblasti:  Význam technické diagnostiky a její vliv na provozní spolehlivost automatizovaného výrobního zařízení a na provádění údržby.  Teorie technické diagnostiky.  Využití diagnostiky pro řešení optimální údržby a zvyšování spolehlivosti a životnosti automatizovaného strojního zařízení a PRaM. Používané metody v diagnostice, faktory ovlivňující spolehlivost, modely spolehlivosti výrobku, matematické teorie spolehlivosti a pravděpodobnostní charakteristiky vzniku poruch.  Praktické využití diagnostiky v údržbě strojního zařízení, PR, manipulačního zařízení a řídících systémů.  Teorie údržby a charakteristikou údržby automatizovaných systémů a zařízení. Systémy řízení údržby, charakteristiky a popis metod údržby.  Hodnocení jakosti výrobků. Základní pojmy z jakosti výrobku (a normy ISO 9001 a další), vliv jakosti na spolehlivost výrobních celků.  Prokazování shody se zvoleným modelem. Zkoušení, přejímky, měření, pravidla, praktiky a úmluvy. Student je klasifikován na základě bodového hodnocení ze cvičení, za testy a programy.

Povinná literatura:

Doporučená literatura: Sedláček, J.-Bílý, M.: Spoľahlivosť mechanických konštrukcií.1.vyd. Bratislava, VEDA 1983. 344 s. Adamec,J.-Adámek,W.:Kontrolní a diagnostické systémy I. 1. vydání Ostrava, 1996 Ediční středisko VŠB. 96 s. ISBN 80-7078-305-2. Doplňková literatura Normy ISO 9000 a další ČSN IEC 50(191) Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb Vydal Federální úřad pro normalizaci a měření 9/1993. 168 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Základní pojmy z oborů spolehlivost, diagnostika, jakost. Cv.: Seznámení s požadavky a pro cvičení základních pojmů 2 Význam technické diagnostiky a její vliv na provozní spolehlivost automatizovaného výrobního zařízení a na provádění údržby. Cv.: Rozbor problematiky a stanovení úkolu cvičení a semestrální práce. 3 Teorie technické diagnostiky. Mechanické kmitání. Kepstrální analýza. Zkoušení konstrukce strojů a PR. Cv.: Provozní tvary kmitů 4 Využití diagnostiky pro řešení optimální údržby a zvyšování spolehlivosti a životnosti automatizovaného strojního zařízení a PRaM. Cv.: Používané metody v diagnostice. Faktory ovlivňující spolehlivost. 5 Model spolehlivosti výrobku. Matematické teorie spolehlivosti. Cv.: Pravděpodobnostní charakteristika vzniku poruch 6 Praktické využití diagnostiky v údržbě strojního zařízení, PR, manipulačního zařízení a řídících systémů. Cv.: Příklady využití diagnostiky. 7 Teorie údržby. Charakteristika údržby automatizovaných systémů a zařízení. Cv.: Aplikace teoretických poznatků v praxi 8 Systémy řízení údržby, charakteristika a popis. Zavádění metod údržby. Cv.: Aplikace poznatků v praxi 9 Zásady pro provoz automat. systémů, diagnostika jejich technického stavu. Cv.: Příklady využití diagnostiky ve skutečných podmínkách. 10 Charakteristické provozní parametry robotů a automatizovaných zařízení. Cv.: Test znalostí. 11 Hodnocení jakosti výrobku. Jakost výrobků. Cv.: Hlavní cíle a odpovědnost za jakost. Aspekty jakosti. 12 Vliv jakosti na spolehlivost výrobních celků. Normy ISO 9001 a další. Cv.: Použití mezinárodních norem vztahujících se k jakosti. 13 Soustava procesů v organizaci. Systém jakosti ve vztahu k soustavě procesů. Cv.: Volba modelu. Prokazování shody se zvoleným modelem. 14 Hodnocení systému jakosti. Cv.: Úlohy a smysl dokumentace. Test. Obhajoba semestrální práce 15 Podmínky uplatňování systémů jakosti. Cv.: závěrečné hodnocení předmětu a znalostí. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku