354-0078/01 – CAD/CAM II v mechatronice (CAD2)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět úzce navazuje na CAD/CAM v mechatronice I. V předmětu se posluchači seznámí s modelováním a simulací pohybu mechanismů v prostředí CAD systému Pro/Engineer, s modelováním vnějšího zatížení jednotlivých článků mechanismů, s metodami výpočtu kinematických a dynamických veličin mechanismů při pohybu a řešením inversního problému kinematiky i dynamiky. Zvláštní pozornost je věnována metodám optimalizace mechanismů a metodám vytváření citlivostních studií vybraných konstrukčních parametrů stroje.

Povinná literatura:

Cooper, D. Pro/Mechanica – Using Motion with Pro/Engineer, PTC document DOC- U119-EN-200, 1998 Frolov, K.V. a Voroběv, E.I. Mechanika promyšlennych robotov. Kinematika i dinamika. Moskva: Vysšaja škola, 1988 Brát, V. Maticové metody v analýze a syntéze prostorových vázaných mechanických systémů. Praha: Academia, 1981

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s produktem Pro/Mechanica, integrovaný režim Pro/Mechanica, samostatný režim Pro/Mechanica, příprava sestavy stroje na přechod do modulu Pro/Mechanica Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 2. Tvorba mechanismů, typy spojení článků, definice těles mechanismu, nastavení jednotek, používání uživatelských souřadných systémů, přiřazení materiálu těles, určení hmotnostních parametrů Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 3. Vytvoření spojení (kloubů), výpočet stupňů volnosti, redundance, editace kloubů, nastavení počátečních podmínek polohy a rychlosti kloubů Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 4. Vytvoření zatížení, zatěžování silou, momentem, zavedení gravitace, speciální zátěže – pouzdro, pružný element, uživatelské zatížení Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 5. Vytvoření pohonů (drivers), typy pohonů, zobrazení průběhu polohy, rychlosti a zrychlení pohonů Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 6. Vnitřní proměnné (measures), předdefinované vnitřní proměnné, výpočtové vnitřní proměnné, užití vnitřních proměnných a jejich zobrazení Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 7. Vytvoření kontaktních oblastí, definování materiálu, definování tlumení materiálu, editace kontaktních oblastí Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 8. Použití vaček, definice dvojice vačka – palec, definice vnitřních proměnných pro vačky Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 9. Použití dvojice štěrbina – čep, definice stykových ploch, definice vnitřních proměnných pro dvojici štěrbina - čep Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 10. Ozubené převody, vytvoření dvojice ozubených kol, typy ozubení Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 11. Typy věstavěných analýz, pohybová analýza, nastavení parametrů analýzy, nastavení počátečních podmínek analýzy, zobrazení výsledků pohybové analýzy Cvičení: D123 Program č.1 – mechanismus kompresoru 12. Animace pohybu mechanismu, vyšetřování interferencí jednotlivých těles mechanismu, práce s grafy Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 13. Metody optimalizace mechanismu, definice návrhových proměnných, definice návrhových parametrů Cvičení: D123 Program č.2 – závěs kola automobilu, optimalizace tlumení tlumiče 14. Optimalizace mechanismu, globální citlivostní studie vlivu návrhových parametrů Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 15. Optimalizace mechanismu, definice optimalizační studie, multikriteriálníé optimalizace mechanismu, zobrazení výsledků Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.