354-0078/01 – CAD/CAM II in Mechatronics (CAD2)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Seznámení s produktem Pro/Mechanica, integrovaný režim Pro/Mechanica, samostatný režim Pro/Mechanica, příprava sestavy stroje na přechod do modulu Pro/Mechanica Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 2. Tvorba mechanismů, typy spojení článků, definice těles mechanismu, nastavení jednotek, používání uživatelských souřadných systémů, přiřazení materiálu těles, určení hmotnostních parametrů Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 3. Vytvoření spojení (kloubů), výpočet stupňů volnosti, redundance, editace kloubů, nastavení počátečních podmínek polohy a rychlosti kloubů Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 4. Vytvoření zatížení, zatěžování silou, momentem, zavedení gravitace, speciální zátěže – pouzdro, pružný element, uživatelské zatížení Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 5. Vytvoření pohonů (drivers), typy pohonů, zobrazení průběhu polohy, rychlosti a zrychlení pohonů Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 6. Vnitřní proměnné (measures), předdefinované vnitřní proměnné, výpočtové vnitřní proměnné, užití vnitřních proměnných a jejich zobrazení Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 7. Vytvoření kontaktních oblastí, definování materiálu, definování tlumení materiálu, editace kontaktních oblastí Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 8. Použití vaček, definice dvojice vačka – palec, definice vnitřních proměnných pro vačky Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 9. Použití dvojice štěrbina – čep, definice stykových ploch, definice vnitřních proměnných pro dvojici štěrbina - čep Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 10. Ozubené převody, vytvoření dvojice ozubených kol, typy ozubení Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 11. Typy věstavěných analýz, pohybová analýza, nastavení parametrů analýzy, nastavení počátečních podmínek analýzy, zobrazení výsledků pohybové analýzy Cvičení: D123 Program č.1 – mechanismus kompresoru 12. Animace pohybu mechanismu, vyšetřování interferencí jednotlivých těles mechanismu, práce s grafy Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 13. Metody optimalizace mechanismu, definice návrhových proměnných, definice návrhových parametrů Cvičení: D123 Program č.2 – závěs kola automobilu, optimalizace tlumení tlumiče 14. Optimalizace mechanismu, globální citlivostní studie vlivu návrhových parametrů Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 15. Optimalizace mechanismu, definice optimalizační studie, multikriteriálníé optimalizace mechanismu, zobrazení výsledků Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.